Digitala steg med IoT-initiativ

Trollhättans stad har satt i gång det stadsövergripande arbetet med Internet of Things (IoT). Initiativet kommer att öppna upp en mängd möjligheter för att förbättra våra samhällstjänster och infrastruktur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Inledningsvis har en IoT-sensor installerats för att mäta temperatur, luftfuktighet och lufttryck, men fler är på väg. Tekniken möjliggör anslutning och integration av olika enheter och sensorer över hela Trollhättan, vilket ger oss möjlighet att samla in, analysera, förstå och dra nytta av data i realtid, säger Linn Pedersen på utvecklingsenheten.

Några spännande möjligheter med IoT:

 • Smartare trafikflöde
  Genom att övervaka och analysera trafikmönster i realtid kan vi optimera trafikljusen och väg rutter för att minska trängsel och förbättra framkomligheten.

 • Energibesparing
  IoT-sensorer kan hjälpa oss att övervaka och kontrollera energiförbrukningen i stadens byggnader och infrastruktur, vilket leder till minskade kostnader och en mer hållbar stadsmiljö.

 • Förbättrad avfallshantering
  Genom att använda sensorer för att övervaka fyllnadsgraden i sophanteringssystem kan vi optimera rutinerna för sophämtning och minska onödig transport och utsläpp.

 • Ökad säkerhet
  IoT-enheter kan bidra till att ha uppsikt över och hantera offentliga platser, vilket ökar stadens förmåga att snabbt identifiera och hantera säkerhetsincidenter.

- Vi har arbetat med IoT på olika förvaltningar sedan tidigare, men nu tar vi ett samlat grepp om tekniken för att maximera dess potential och samordna våra insatser för att skapa en mer digital stad, säger Rasmus Ländström chef för digitalisering och IT.

Senast granskad 2024-04-23 av KLALIW