En skoldag i demokratins tecken

På fredag den 27 januari var det Demokratidag för elever i årskurs åtta i Trollhättan. Det var en dag som för åttondeklasserna i Trollhättan präglas av arbete kring demokrati, främlingsfientlighet och yttrandefrihet. Eleverna jobbade med workshops, diskussioner och föreläsningar, som genom ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Högskolan Väst skedde både digitalt och i klassrummen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan du se en film från Sylteskolan där läraren Viktor Weiselius och eleverna i åk 8 på Sylteskolan arbetar med materialet. 

 

Klicka här för att se filmen på Vimeo!

Demokratidagens syfte är att stärka skolans demokrati- och värdegrundsarbete, motverka rasism och främlingsfientlighet och belysa Förintelsen och dess konsekvenser. Genom ett samarbete med Högskolan Väst får eleverna tillgång till en digital plattform med både föreläsningar, workshop-material och diskussionsunderlag som varje lärare använder i klassrumsundervisningen. Totalt i Trollhättan finns ca 750 elever i årskurs 8, varav drygt 600 går i kommunala skolor. 

Senast granskad 2023-03-29 av REBLJU