Nadia Al Harbiti framför en datorskärm med en telefon i handen

De skapade digitalt museum

Vad händer med integration och förståelse för varandra när tillgången till kulturarvet begränsas? Den frågan ställde sig en grupp lärare i olika europeiska länder under coronapandemin. Resultatet blev en museumapp och lärplattform, finansierat av EU-programmet Erasmus+.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Sverige var absolut inte värst drabbat av restriktioner i skolan under pandemin, andra länder tvingades till distansundervisning under mycket längre tid än vi.

Det berättar Nadia Al Harbiti, lärare i svenska och engelska på Paradisskolan. När coronapandemin nådde Sverige hade hon arbetat med andra Erasmus+-projekt i flera år. Målet med projekten har alltid varit att genom förståelse och kunskap öka samhörigheten mellan individer, skolor och länder.

– En effekt av den långdragna pandemin är att skolbesöken på museum minskade drastiskt. Jag och flera andra lärare såg ett behov att ta muséerna till skolan och blev beviljade pengar från Erasmus+, säger Nadia Al Harbiti.

Kulturarvet i videoform

Även om ErasMUSeum, som projektet kallas, är ett lärarprojekt så är det elever från de deltagande skolorna som har tagit fram underlag till det digitala muséet. I olika videos presenterar eleverna sitt lands kulturarv genom att bland annat berätta om traditionell mat, musik och lantbruksredskap. Innehållet är tillgängligt för både elever, lärare och vårdnadshavare i appen ErasMUSeum.

– På webben har vi även byggt en lärplattform, där innehållet är paketerat i olika kurser. När man har genomfört en kurs får man ett certifikat.

Nadia visar lärportalen_750x408.jpg

Vill nå ut till så många som möjligt

För Nadia Al Harbiti är det viktigt att projektresultaten nu kommer till användning.

– Även om det nu är okej att besöka museum så ser vi hur skolbesöken inte ökar i den takt de borde efter att restriktionerna släppte. Dessutom vet vi, efter att ha frågat eleverna, att de helst besöker digitala museum framför fysiska. Vi har helt enkelt skaffat oss nya vanor.

Därför vill Nadia A Harbiti och hennes lärarkollegor i projektet nå ut med appen och lärplattformen till så många som möjligt.

– Ju mer kunskap du har om andra kulturer, desto mer öppen blir du för att möta andra. Den här typen av projekt behövs för att bygga broar mellan olika människor.

Relaterad information

ErasMUSeum

Projektet ErasMUSeum har pågått sedan 2020 och samlat lärare från sex skolor i Sverige, Rumänien, Spanien, Grekland och Turkiet. Syftet har varit att förmedla det kulturella arvet i Europa. Projektet har resulterat i en kostnadsfri app och lärplattform, som ska kunna användas av både elever, lärare och vårdnadshavare.

Läs mer på erasmuseum.eu eller på projektets Facebook och Instagram.

Kontakt

Är du intresserad av ErasMUSeum och hur du kan använda appen och lärplattformen? Kontakta Nadia Al Harbiti på nadia.al.harbiti@trollhattan.se.

Senast granskad 2023-12-14 av KLALIW