Muralmålning gjorda av konstnärerna Muralmålning gjorda av konstnärerna Mina och Zosen Hamada

Dags för ytterligare en muralmålning i Trollhättan

För drygt ett år sedan målades tunneln mellan Älvhögsborg och Folkets Park i ett härligt tivolitema och nu är det dags att förstärka området med ytterligare en muralmålning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det här är ett projekt som genomförs inom stadens arbete med offentlig miljö som konstform. Vi vill satsa på utsmyckningar, konst och dekorationer som bidrar med något extra till stadsbilden i Trollhättan, säger Susanna Wallin, projektledare på Trollhättans Stad.

Grönt plank omvandlas till färgsprakande målning

Med start på söndag kommer konstnärerna Mina och Zosen Hamada som i vanliga fall är boende i Barcelona, till Trollhättan för att göra om det gröna plank som ansluter tunneln på Bergslagsstigen till en färgsprakande målning. Projektet är en del av den satsning som görs inom Trollhättans stads område OMSK (offentlig miljö som konstform)

Välkommen att följa omvandlingen på plats - men ta det försiktigt med cykeln om du har vägen förbi

Arbetet beräknas pågå mellan den 27:e augusti till 7:e september och ni är varmt välkomna att följa arbetet på plats. Målningen sker längst med Bergslagstigen, på gång- och cykelvägen intill järnvägen. Visa hänsyn till konstnärerna när du passerar. 

Offentlig miljö som konstform

Offentlig miljö som konstform är en satsning och en arbetsgrupp där Trollhättans Stad, med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, och de kommunala bolagen (Kraftstaden, Trollhättan Energi, Bostadsbolaget Eidar) samverkar för att stärka konsten i den offentliga miljön.

Senast granskad 2023-08-25 av KLALIW