Drönarbild över Drottningtorget i Trollhättan. På bilden ligger två pilar som bildar en cirkel.

Utvecklingspengar till Trollhättan för mer cirkulär stadskärna

Västra Götalandsregionen har tilldelat Trollhättans Stad närmare 300 000 kronor till ett utvecklingsprojekt i syfte att stärka stadens arbete med hållbar konsumtion. Trollhättan är en av sju parter som beviljats medel och projektet pågår under våren 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det känns fantastiskt roligt att Västra Götalandsregionen tror på Trollhättan och vår vilja att utvecklas inom cirkulär ekonomi! Finansieringen innebär att vi kan växla upp vårt arbete med utvecklingen av stadskärnan, i linje med den utvecklingsstrategi som nyligen antogs, säger Johan Bengtsson, Samhällsbyggnadschef på Trollhättans Stad.

Projektet pågår under våren 2023 och ska bland annat låta tio deltagare i åldrarna 18–35 testa det cirkulära utbudet i stadskärnan, genom att utforska om linjära vanor kan bytas ut till cirkulära. Det handlar om att praktiskt testa ungas upplevelser av att hyra specifika produkter, laga sådant som är trasigt och köpa produkter second hand. Förhoppningen är att resultaten ska leda till goda diskussioner med näringsidkare i Trollhättan, som senare bjuds in till den spännande resultatpresentationen!

Konsumtionsvanor behöver ändras

Konsumtionen är en stor källa till Sveriges växthusgasutsläpp, där varje person släpper ut cirka 8 ton per person och år, enligt Naturvårdsverket. Av dessa 8 ton kommer cirka 60 procent från hushållens egen konsumtion, vilket gör att varje enskild trollhättebo faktiskt har stor möjlighet att påverka sin klimatpåverkan.

- Att utforska hur vi kan ställa om från linjär till cirkulär konsumtion i Trollhättan är en nyckel för att komma åt de konsumtionsbaserade utsläppen. Och då är sådana här utvecklingsprojekt otroligt viktiga, säger Linda Danell, Projektledare klimatneutral stad.

Främja en cirkulär stadskärna

För att accelerera den cirkulära omställningen behöver vi i ännu högre grad förstå och designa cirkulära lösningar som utgår från konsumentens behov och beteenden och utifrån dessa skapa förutsättningar för omställning. Därför ska projektet med utgångspunkt i tester och upplevelser tillsammans med deltagarna ta fram förslag på hur stadskärnan som plats för cirkulär konsumtion kan främjas. Arbetets resultat ska användas för vidare utvecklingsarbete med aktörer i Trollhättans stadskärna.

Projektet genomförs med stöd från Västra Götalandsregionen och är en del av satsningen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.

Vill du delta i projektet? 

Informationsblad för intresseanmälan finns här.

Länk till intresseanmälan finns här. 

Relaterad information

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Senast granskad 2023-03-14 av REBLJU