Cirkel för anhöriga till personer med en psykisk ohälsa

Står du nära någon som mår dåligt? Då är du välkommen till en cirkel för anhöriga till personer med en psykisk ohälsa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det kommer att anordnas träffar vid fem tillfällen, varje onsdag klockan 17.00-19.00 med start den 19 april 2023. Cirkeln är kostnadsfri och det bjuds på fika!

Anmälan

Sista anmälningsdag är 17 april. Anmälan och frågor sker till samordnade Desirée Lind. Telefon: 0520-49 71 50. E-post: Desiree.lind@trollhattan.se

Innehåll på träffarna

  • Berättelser från andra
  • Vanliga tankar och känslor
  • Är det ok att säga nej? Värdefulla erfarenheter
  • Din återhämtning
  • Förhållningssätt och bemötande. Stöd och rättigheter

Relaterad information

Cirkeln kommer att utgå från Återhämtningsguiden:

www.aterhamtningsguiden.se

Senast granskad 2023-04-11 av REBLJU