Närbild av ansikte, ung blond kvinna tittar in i kameran. Linnea Nilsson arbetar för mer träffsäkra och samordnade insatser för att stötta barn i riskzonen för kriminalitet genom SSPF.

BRÅ-projekt lever vidare

Efter ett och ett halvt års arbete med flera olika projekt med stöd från Brottsförebyggande rådet BRÅ, har nu Trollhättans stad utvärderat insatserna. Tre av projekten bedöms så framgångsrika att de blir en del av Trollhättans stads brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är så kul att se att flera av de metoder och arbetssätt vi testat kommer att leva vidare, och det betyder att vi inom ramen för BRÅ-projektet verkligen lyckats med implementering. Det har inte bara handlat om olika workshops eller föreläsningar, utan det har skett ett bra och viktigt arbete kopplat till pågående processer. Det är precis så jag tror att vi måste jobba, att bygga på det vi har och det vi gör, och utveckla det, istället för att hela tiden försöka skapa nytt, säger Katarina Nyman, brottsförebyggande strateg på Trollhättans stads kontor för tillväxt och hållbarhet.

Det handlar bland annat om tre metoder och arbetssätt. Dels Tryggare skola, som prövats på Lextorpskolan och till hösten blir en del av Sylteskolans arbetsmodell. Planen är att i nästa fas implementera Tryggare skola på ytterligare skolor. Också metoden Drogfria platser som syftar till att minska narkotikahantering i offentliga miljöer har prövats i området på och omkring Kungsgatan.

- När det gäller Kungsgatan vet vi tack vare den trygghetsundersökning vi genomfört att det är många som upplever den som en otrygg plats. Så är det i nästan alla städer i Sverige, att man upplever stadskärnan som otrygg, men vi kommer att fortsätta vår samverkan med polisen och de företag som finns på plats för att vidta beprövade åtgärder som vi vet har effekt, säger Katarina Nyman.

Det tredje arbetssättet som lever vidare är SSPF- en samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans för att nå barn och ungdomar i riskzon för kriminalitet. Linnéa Nilsson, anställdes i februari som koordinator för SSPF

- Vi ser att projektet kan göra skillnad om vi blir bättre på att nå de här barnen med tidiga insatser. Vår målsättning är att bli bättre på att tidigt identifiera barn i riskzonen, och att vi från samhällets olika delar också blir bättre på att hitta rätt insatser, så att vi investerar i att barn får ha det bra, helt enkelt, säger Linnea.

SSPF är i sig inte en insats, utan en samverkansform som handlar om att koordinera de insatser som redan görs. Arbetet bygger på att familjen ska samtycka så att samhällets olika verksamheter kan samverka och samtala med varandra om ett barn, utan att hindras av den sekretess som vanligtvis råder. Det gör att skola, socialtjänst, polis och fritid tillsammans kan se vad som kan göra för att stötta och förebygga kring ett barn som annars riskerar att hamna i kriminalitet.

- Ofta pratar man om att man kan se riskfaktorer tidigt, och kan vi sätta in rätt insatser i tid, snabbt och samordnat samt bygga bra vuxenrelationer med barn, då kan vi också stärka alla skyddsfaktorer kring barnet, och det vet vi är en stor framgångsfaktor, säger Linnea. 

Senast granskad 2024-05-30 av ANDGLE