Rektor Claes Hellborg besiktigar nya träd och buskar på Lyrfågelskolan. Rektor Claes Hellborg besiktigar nya träd och buskar på Lyrfågelskolan.

Biologisk mångfald på Lyrfågelskolan

På Lyrfågelskolans skolgård har perennplanteringar, blommande buskar och träd planterats som ett led i att öka den biologiska mångfalden. I projektet ”Grönare skolgårdar” valdes Lyrfågelskolan ut tillsammans med 20 förskolegårdar för gröna insatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lyrfågelskolan har en av Trollhättans Stads största skolgårdar. På skolan finns alla årskurser, från förskoleklass till årskurs 9.

–  Det har fungerat väldigt bra, och ingen skadegörelse har det varit, konstaterar Claes Hellborg, en av rektorerna på skolan, när han besiktigar de genomförda insatserna som fastighetsägaren Kraftstaden genomfört. 

Logotype LONA

–  Detta är fantastiskt, ett jättespännande projekt! Här finns en god möjlighet att nyttja detta i undervisningen, det berikar undervisningen att kunna vara utomhus, säger Anna Bergqvist, planerare på Utbildningsförvaltningen. 

–  Ett väldigt roligt projekt. Vi fick fria händer att ta fram detaljerna utifrån ursprungsförslaget. Roligt att se hur det utvecklats. Det blev bra, säger Abdullah Karri, på serviceförvaltningen, som genomfört insatserna på uppdrag av Kraftstaden. 

–  Vi kommer nu att komplettera med ett antal insektshotell, så att våra pollinerare både kan hitta mat och boplats. Dessutom ska ett infomaterial tas fram i samverkan med lärare på skolan, säger Anders Jansson på Kraftstaden.

Projektet har fått ekonomiskt LONA-stöd från länsstyrelsen och är en del av ett brett arbete med namnet ”Bred samverkan för biologisk mångfald”, där Trollhättan Stad och de kommunala bolagen samverkar för att utveckla den biologiska mångfalden.

På framsidan har en ny mötesplats anlagts, en perennplantering med sittmöjlighet och i mitten en nyplanterad bergek

På framsidan har en ny mötesplats anlagts, en perennplantering med sittmöjlighet och i mitten en nyplanterad bergek.

 

Senast granskad 2024-01-03 av JOSÅKEBEN