En drönare som liknar ett flygplan mot en vit bakgrund Drönaren liknar mer ett flygplan och kallas The Black Swan

Avtal med drönarföretag på Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Trollhättan-Vänersborgs flygplats har signerat en avsiktsförklaring med det brittisk-bulgariska företaget Dronamics, som nyligen blev det första drönarföretagen att få licens för flyg i Europa. Avtalet innebär ytterligare ett steg i flygplatsens utveckling, där mängden godstransporter ökar snabbt. Småskaligheten i flygplatsen ger goda förutsättningar för den här typen av flygfrakt, vilket också stärker det västsvenska industriella klustret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Just fraktflyg är något som har ökat mycket sista tiden. Vi har ett strategiskt mycket starkt läge i det västsvenska industriella klustret. Företag runt om i regionen uppskattar den flexibilitet och kundanpassning som vi som relativt liten flygplats kan erbjuda, säger Anna Råhnängen, VD på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

Fjärrstyrda lastdrönare ger nya möjligheter

Dronamics bygger och kör obemannade fjärrstyrda lastdrönare, kallas The Black Swan, som ser ut som ett litet flygplan och kan lyfta en vikt upp emot 350 kg och flyga en sträcka upp till 2500 km. Drönarfrakten kommer ske med låga utsläpp då The Black Swan producerar upp till 60% lägre utsläpp än andra typer av transporter och kommer att drivas på syntetiska bränslen och vätgaslösningar i framtiden.

Innan etablering av drönartrafik kan ske på vår flygplats, ska provflygningar ske i södra Europa och över Medelhavet. Under 2023 kommer företag i närområdet som är intresserade av att nyttja drönarfrakt att kunna komma in med intresseanmälan. Tanken är att drönarverksamheten ska starta 2024 på flygplatsen om allt går som planerat.

-Det är en självklar och spännande utveckling som innebär att vi breddar den verksamhet som vi redan har vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Det är också viktigt för oss att hitta fler hållbara transportmöjligheter då vi ser att fraktbehovet för näringslivet är stort och alltid kommer att så vara. Det är en viktig del i den omställning som krävs framöver, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg och Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättans stad.

Flygplatsen stärks

Trollhättan-Vänersborgs flygplats är en så kallad samhällsviktig flygplats och har därför beredskap för att öppna flygplatsen dygnet runt. Utöver Västflygs linjetrafik för passagerarflyg, nyttjas flygplatsen för ambulansflyg och andra samhällsviktiga transporter. Nu förstärks den också med flygfrakt, som hittills varit en liten del av flygplatsens verksamhet.

-Vi ser stora möjligheter med området runt flygplatsen framåt. Det är viktigt att kommunerna krokar arm och ser området som helhet med stor potential att utvecklas, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborg och Helena Kortered, näringslivschef i Trollhättan.

I framtiden kommer de flygtransporter som finns idag kunna ske helt fossilfritt och kompletteras med fossilfria drönare. Företagen kan få sina produkter levererade till ett gemensamt logistiknav där man sedan med drönare av olika slag kan leverera både till och från, på lokal, nationell och internationell nivå.

Relaterad information

Flera aktörer i samverkan

Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Position Väst (Fyrbodals kommunalförbunds gemensamma företagsetableringskontor) har samverkat i arbetet med den kommande etableringen.

Senast granskad 2023-01-24 av REBLJU