Bild på en tjej och två killar som tittar in i kameran.

Åtta konsumenter testade att handla hållbart i Trollhättans stadskärna – i veckan kan du följa dem på City Trollhättans Instagram

I projektet Ung cirkulär konsument genom Trollhättans stadskärna finansierat av Västra Götaland Regionen inom satsningen Klimat 2030 tar åtta deltagare tempen på Trollhättans stadskärna och dess utbud av hållbara varor och tjänster. Nu har vi resultatet, av åtta testade hållbara affärsmodeller går sju att lösa i stadskärnan redan idag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”Det är ett fantastiskt resultat men vi är inte förvånade. Stadskärnan som historisk handels- och mötesplats har hållbarhet inbyggt i sitt DNA. Här finns redan företagen som lagar, gör om och säljer begagnat på plats.” – Marcus Pallvid, City Trollhättan.

Åtta affärsmodeller testades under en vecka

De åtta deltagarna fick två uppdrag var och en vecka på sig att försöka lösa sina utmaningar. Totalt testades åtta affärsmodeller och det enda som deltagarna inte lyckades göra genom stadskärnans utbud var att hyra ett klädesplagg i 24 timmar. Övriga uppdrag, som att låta en företagare göra om en bortglömd pryl, lära sig att laga punktering på cykeln eller köpa take-away lunch i medhavd matlåda var inga problem.

”För mig gick det jättesmidigt, jag tog med en matlåda till restaurangen och frågade om jag fick äta ur den. Cykelbutiken va mer än taggade på att lära mig fixa punktering”, - Theodor, deltagare i projektet.

Följ med när deltagarna handlar hållbart i Trollhättans stadskärna

I veckan kan du följa med när några av projektets deltagare handlar hållbart i Trollhättans stadskärna. Under uppdragsveckan fick de nämligen också filma sig själva och dessa filmklipp har nu satts ihop till korta stories som kommer att visas på City Trollhättans Instagram mellan den 2-6 maj.

Gör verkstad av stadskärnans strategi

Förstudieprojektet ”Ung cirkulär konsument genom stadskärnans utbud” ingår i förverkligandet av Trollhättans strategi för en framtidssäkrad stadskärna, framtagen i samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv, centrumorganisation och kommun. I strategin har klimatneutralitet identifierats som ett strategiskt område, med fokus på cirkulär konsumtion.

”Cirkulär konsumtion handlar om att sluta slita och slänga, och istället ta hand om det vi har så att det håller länge och kan glädja fler. Att fem månader efter antagen strategi se att det vi kommit överens om omsätts i praktiken inger hopp för framtiden. Det är kul att se att vi redan är igång.” – Mathilda Sundberg, stadsdelsutvecklare stadskärnan, Trollhättans Stad.

Hur ser dina konsumtionsvanor ut? Vi vill veta! Svara på enkäten och berätta för oss.

Senast granskad 2023-05-23 av REBLJU