Torg med fontän och människor i rörelse

Åtgärder ska ge förutsättningar för ett växande Trollhättan

Efter många år av ökat antal invånare i Trollhättan, har antalet invånare istället minskat under 2021 och 2023. Flera satsningar pågår för att ge förutsättningar för ett växande och starkt Trollhättan. Förra veckan beslutade kommunstyrelsen dessutom om ytterligare åtgärder, som att genomföra en bostadsförsörjningsanalys och att genomföra en marknadsföringskampanj för att öka intresset för att leva i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan har vuxit kontinuerligt de senaste tjugo åren, men år 2021 och 2023 har inneburit trendbrott. Under 2023 minskade befolkningen med 201 personer, vilket beror på ett negativt flyttnetto och ett lägre positivt födelsenetto än tidigare. Det är inte unikt för Trollhättan, två av tre svenska kommuner minskade sin befolkning under 2023. Den första kvartalsrapporten från SCB för 2024 pekar på att trenden fortsätter då Trollhättan minskat antalet invånare med 165 personer.

- Vi ser att vi just nu minskar något, men jag är övertygad om att det kommer att ändras när ekonomin vänder. Då börjar det byggas på de fina platser som vi förberett för bostäder, och det kommer att ge effekt på invånarantalet, berättar Jörgen Hansson, chef för kontoret för tillväxt och hållbarhet.

Några av de platser där det planeras nya bostäder är nya centrala och älvnära stadsdelen Vårvik där ca 1800 bostäder planeras, området Hults höjd där en blandad bebyggelse om 600 bostäder växer fram. Dessutom förbereds området Lärketorpet för sammanlagt 600 bostäder. Det pågår också förtätning och utveckling i flera andra områden, allt med syftet att skapa fler attraktiva bostäder.

En ny översiktsplan, som väntas vara klar 2028, kommer att visa hur Trollhättan ska utvecklas på sikt för att bli en ännu mer attraktiv och hållbar plats att leva och verka på.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett växande Trollhättan, har kommunstyrelsen nu bland annat fattat beslut om att genomföra en befolknings- och bostadsanalys som ger ett bättre underlag i arbetet med att skapa bostäder som är anpassade efter den demografiska utvecklingen och nuvarande och kommande invånares behov.

- Vi satsar stenhårt på att göra plats för fler Trollhättebor, och få fler att upptäcka denna fantastiska plats! Många av våra företag vill växa och behöver fler kompetenta medarbetare. Då ska vi som kommun göra det vi kan genom att erbjuda bostäder i attraktiva lägen, så att vi gemensamt kan locka hit kompetensen, menar kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson.

Kommunstyrelsen har också beslutat om att, i samarbete med GKN – den största privata arbetsgivaren i Trollhättan – och Högskolan Väst, genomföra en marknadsföringskampanj. Genom kampanjen ska kunskapen om Trollhättan öka i göteborgsområdet, framför allt då bland de unga göteborgsfamiljerna som drömmer om att få äga sitt eget boende, där Trollhättan kan erbjuda ett attraktivt och prisvärt alternativ, på endast ca 30 minuters avstånd med tåget. De tre parterna bidrar med vardera 400.000 kronor in i kampanjen som inleds under vecka 20 med en kampanj på sociala medier, för att därefter följas upp med mer traditionella kanaler under hösten, samt möjlighet att göra ett specialdesignat besök i Trollhättan.

- Vi behöver berätta om Trollhättans fantastiska förutsättningar för fler, och det ska bli så roligt att tillsammans med våra samarbetspartners få möjlighet att skapa nyfikenhet hos göteborgarna för allt det vi har att erbjuda, säger Anna Nilsson, marknadskommunikatör på näringslivsenheten, som håller ihop kampanjen.

Senast granskad 2024-05-14 av VIVKOM