Återbruk och biologisk mångfald i fokus på ny temalekplats i Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med avstamp i målsättningen att minska klimatpåverkan och utsläpp i samband med ombyggnationer påbörjades planerna för en ny temalekplats i Trollhättan. Resultatet blev Trädgårdslandets lekplats, som byggts med 60% återbrukat material och utformats för att gynna pollinatörer och dessutom inspirera och bidra till ett lärande om biologisk mångfald.

 

”Vi vet alla att kommuners åtgärder och projekt spelar en stor roll i kampen mot klimatförändringarna. Genom att minska utsläpp och klimatpåverkan i våra projekt kan vi bidra till att bromsa klimatförändringarna och även skapa mer hållbara och motståndskraftiga samhällen för framtida generationer. Genom att agera som föregångare inom hållbar stadsutveckling och infrastruktur vill vi också inspirera andra att göra likadant. I Trollhättan har vi höga ambitioner för att lyckas och det här är ett viktigt och bra exempel.” 

Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef Trollhättans Stad
Portträttfoto av Johan Bengtsson
 

Det är inte alltid lätt men det är rätt

Lekställningar och lekstugor som byggts om och byggts ihop, belysningsarmaturer, natursten och överblivet virke är exempel på återbrukad material som använts i byggnationen av Trädgårdslandets lekplats. Hela 60% av lekplatsen är återbruk. Personen som planerat och hållit ihop arbetet är projektledaren Susanna Wallin från gatu- och parkkontoret på samhällsbyggnadsförvaltningen.

 
Porträtt Susanna Wallin

"Vi är såklart jättestolta över det här. Det har inte alltid varit lätt men i slutändan är det ju naturligtvis helt rätt. Att vi kan göra något så här fint och bra med gott samvete på något sätt."

Susanna Wallin, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Utmaningar som Susanna lyfter fram var att hitta återbrukat material som passade behoven och som samtidigt uppfyllde säkerhetskraven. 

"För lekplatser så är det hårda krav på säkerhet, vilket ju såklart är bra. Vi har behövt plocka isär lekhus och lekställningar och sedan bygga ihop dem igen för att säkerställa att allt ska bli godkänt för en lekplats."

Budget VS. klimatet

Att anpassa materialet och lekutrustningen för både den specifika platsen och utifrån säkerhetskrav är en stor resursåtgång i projektet när det kommer till tid.

"Det är klart att det är betydligt enklare och går snabbare att bara beställa nytt, då vet vi vad vi får och vad det kostar. Här är det just tiden som slukar mycket av resurserna i projektet – att hitta rätt saker, att anpassa utan att kanske veta exakt tidsåtgång. Det underlättar att vi har egna snickare inom koncernen i Trollhättan som är otroligt duktiga och som vi har en nära dialog med."

Susanna lyfter fram vikten av att budgeten i projekt behöver anpassas för att kunna jobba på ett mer cirkulärt sätt. 

"Även om vi sparar in en del pengar på att inte köpa nytt så är det arbetstimmarna som slukar en stor del av budgeten i stället. Vi behöver ta höjd för det i investeringsprojekten men också vidare in i driften när vi ska förvalta det vi skapat. Att jobba cirkulärt och hållbart måste bli det nya normala." 

Lekfullt lärande om biologisk mångfald

Trädgårdslandets lekplats är inte bara en plats för lek och skoj, utan även ett centrum för lärande och förståelse för biologisk mångfald. Lekplatsen är utformad för att inspirera barn och vuxna att utforska naturen och lära sig om växter, djur och hållbart jordbruk. I lekplatsen många rabatter har det planterats växter som är särskilt bra för pollinatörer.

"I ett av lekhusen har vi installerat en högtalare, genom att veva på den kan besökare lyssna på sagor om blomflugor, humlor och vattendroppar. Det är ett exempel på hur vi integrerar lärande om biologisk mångfald i lekplatsens design."

 

Bilder från lekplatsen innan invigningen

 
 

Vill du läsa mer om arbete med återbruk i arbetet med att utveckla lekplatser?

Trollhättan medverkade under 2023 tillsammans med Helsingborg, Malmö och Västerås i en studie om Återbruk på allmänna lekplatser - Möjligheter och utmaningar hos svenska kommuner.

Senast granskad 2024-05-02 av KLALIW