Två personer håller upp ett diplom och blomma.

LSS-boende prisas för sitt välfärdstekniksarbete

Omsorgsnämnden i Trollhättan delar årligen ut priset ”Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik”. 2024 går utmärkelsen till Drottninggatan 82 LSS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik har delats ut sedan 2019 och består av en bonus på 10 000 kronor, för fortsatt utveckling, till vinnande verksamhet. Syftet är stimulera och uppmärksamma utveckling och goda initiativ till arbetet med digital teknik. 2024 är det Trollhättans stads LSS-boende Drottninggatan 82 som tar hem utmärkelsen. Verksamheten har framgångsrikt infört digitala kalendrar och inköp online.
– Det ger en ökad trygghet och säkerhet att kunna ha en övergripande struktur på sina dagar och sitt stöd med hjälp av digitala lösningar. De boende kan styra sina insatser på egen hand när och hur de vill utan att bli beroende av att personalen ska påminna om olika moment, säger Sandra Söder, stödpedagog.
– Vi är jätteglada att få denna utmärkelse. Det är fantastiskt att få arbeta tillsammans med en sån driven arbetsgrupp som strävar framåt och ser möjligheterna till utveckling, säger Joakim Turtell, enhetschef.

Omsorgsnämndens utmärkelse för Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik tilldelas Drottninggatan 82 LSS som framgångsrikt infört digitala kalendrar och inköp online, vilket har ökat brukarnas självständighet och trygghet samt minskat deras beroende av personalens påminnelser. Onlineinköp har också minskat stressen hos brukarna och ökat både delaktighet och ekonomisk medvetenhet.

Digitaliseringen har samtidigt skapat en effektivare arbetsmiljö, frigjort tid för andra utvecklingsområden och höjt omsorgskvaliteten. Genom att integrera välfärdsteknik har verksamheten främjat goda livsvillkor, levererat högkvalitativ omsorg och bidragit till ekologisk och social hållbarhet. För dessa insatser är Drottninggatan 82 LSS en värdig mottagare av priset "Årets Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik".

 

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik

  • 2024: Drottninggatan 82 inom LSS
  • 2023: Korttidsverksamheten inom LSS
  • 2022: Röd grupp, boendestöd (socialpsykiatrin)
  • 2021: Humlevägen 74, plan 3 (särskilt boende för äldre)
  • 2020: Lantmannavägen och Källebacksgatan (särskilda boenden, socialpsykiatrin)
  • 2019: Boendestöd (socialpsykiatrin)
Senast granskad 2024-07-08 av JONHJO