Två personer står utomhus. Den ena personen håller upp i ett diplom. Undersköterskan Carina Persson (till höger) har utsetts till årets handledare i Trollhättan. Här tillsammans med Alexandra Östling, enhetschef för Halvorstorp/Sandhems hemtjänstgrupp.

Årets handledare inom omsorgen 2023

Vård- och omsorgscollege utser årligen ”Årets handledare”. 2023 går utmärkelsen i Trollhättan till undersköterskan Carina Persson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har varit certifierade av Vård- och omsorgscollege sedan 2018 och ingår i området Fyrbodal Öst. Varje år, under den årliga VO-collegeveckan, prisas de handledare som utmärkt sig mest. I Trollhättan går utmärkelsen 2023 till Carina Persson, undersköterska hos hemtjänstgruppen Halvorstorp/Sandhem. 
– Det känns jätteroligt att få denna utmärkelse. Jag har varit handledare i många år och det är väldigt kul att många sedan fortsatt med yrken inom vård och omsorg, säger Carina.

Motivering: Årets handledare i Trollhättan 2023

Carina Persson är en nytänkande och modig handledare genom att hitta nya lärovägar och vågar tillåta elever att ta plats. Genom sina frågeställningar och reflektionsstunder får hon elever att bli delaktig på alla nivåer. Dessutom är hon handlingskraftig genom sitt engagemang och beslutsamhet i att göra sitt bästa för att elever ska lyckas, trivas och vilja bli framtida medarbetare.

Omsorgsförvaltningens förvaltningsledning

 

Om Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på nationell, regional och lokal nivå mellan utbildningssamordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Målet är att försöka få fler unga intresserade av utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Detta sker i samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare.

150 handledare i Trollhättan

 I Trollhättan finns ungefär 150 medarbetare som utbildat sig till handledare genom olika valideringssteg via vård- och omsorgscollege.
– Det är jätteviktigt att vi har stolta och positiva handledare som är pedagogiska, pratar gott om yrket och stöttar eleverna. Vår ambition är att eleverna vill komma tillbaka och arbeta hos oss igen, säger Marie Uls, verksamhetschef särskilt boende för äldre samt ordförande för Vård- och omsorgscollege Fyrbodal Öst.

Relaterad information

Vård- och omsorgscollege

Senast granskad 2023-10-16 av JONHJO