Stridsbergsbron i mörker upplyst, bom och ljussignal för broöppning

Arbete på Stridsbergsbron v.48 – framkomligheten påverkas

Arbete på Stridsbergsbron påverkar framkomligheten över bron under tisdag och onsdag vecka 48. Vi rekommenderar alla att ta en annan väg om det är möjligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I vecka 48, 28-29 november kl. 9.00-15.00, sker arbete på Stridsbergsbron som påverkar framkomligheten med längre väntetider. Både gående, cyklister och bilister påverkas och uppmanas att ta en annan väg om möjligt.

Driftoptimering av Stridsbergsbron

Arbetet som ska utföras på bron är driftoptimering, det vill säga att tiden för att öppna och stänga bron ska trimmas och kortas ned.

Sjöfartsverket styr bron

Samtidigt pågår en dialog med Sjöfartsverket om att få till synkningen av broöppningarna i kanalen på ett mer effektivt sätt med hållbara och säkra flöden för både bil- och båttrafik. 

– Vi vet att det fortsatt är längre väntetider än önskat vid Stridsbergsbron. Nu gör vi det vi kan med att trimma tiden som bron öppnas och stängs på och så fortsätter Sjöfartsverket sitt arbete med att synka broöppningarna, säger Drazen Kendez, projekteringschef på Trollhättans Stad.

Senast granskad 2023-11-20 av JOSÅKEBEN