Porträttbild av Anna

Anna kan bli först ut i Sverige

Anna Brandeby Harströms råd ska öka den biologiska mångfalden i Trollhättan. – Vi tror vi är först i Sverige med en renodlad tjänst som rådgivare inom biologisk mångfald!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. Anna är anställd för att ge råd och tips och involvera fler i arbetet med att vända den negativa trenden i Trollhättan. 

Först i landet?

Yrkestiteln som rådgivare inom biologisk mångfald är i dagsläget sällsynt i Sverige, där Anna tror att Trollhättan är först ut i landet.

– Men jag hoppas såklart att alla andra kommuner snabbt följer efter så vi kan göra rådgivning kring naturfrågor och biologisk mångfald lika självklart och efterfrågat som energirådgivning är idag.

Anna Brandeby Harström är utbildad trädgårdsmästare med specialinriktning mot ängar och biologisk mångfald. Hennes examenarbete, om hur kommuner kan få fler att engagera sig i arbetet med att öka den biologiska mångfalden, blev vägen till anställningen på Trollhättans Stad.

– Mitt uppdrag hänger ihop med det som mitt examensarbete handlade om. Det är inte bara en kommunal angelägenhet, utan privatpersoner, bostadsrättsföreningar och många andra kan vara med och bidra. Informationsspridning, inspiration och utbildning är vägen fram för att få fler med sig i det här, säger Anna.

Alla kan göra skillnad

Anna lyfter att alla kan vara med och bidra i arbetet med att öka den biologiska mångfald och göra skillnad – oavsett om du har en stor trädgård, balkong eller bara möjligheten att ställa en blomkruka utanför din port. Trädgårdar, balkonger, blomkrukor och rabatter kan bilda blommande korridorer genom stenlagda städer som knyter ihop de större naturområdena och hjälper insekter och kryp att sprida sig och växa till starka populationer.

– Jag hoppas att jag kan sprida lust, kunskap och hopp bland vuxna och barn så att fler tar sig an arbetet med att förbättra livssituationen för våra humlor, fjärilar, bärfisar och hoppstjärtar. Jag tror att de allra flesta vill göra bra saker för naturen, men det kan kännas svårt. Jag vill visa att det kan vara enkelt och kul, säger Anna.

Anna hälsar på

Som en del i att få fler att engagera sig ska Anna göra hembesök till privatpersoners trädgårdar och ge konkreta tips och förslag på vad de kan göra för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinatörer.

– Just den här delen i min tjänst känns så spännande! Det blir möjligt för privatpersoner i Trollhättan att anmäla sitt intresse för hembesök och sammanlagt ska jag åka runt till 100 trädgårdar, avslutar Anna.

Anna har redan en hel del aktiviteter inplanerade under året. Ett axplock nedan - mer information om aktiviteterna kommer framöver.

14 februari
Föreläsning med Anna Brandeby Harström på Trollhättans Stadsbibliotek, tema: insekter i trädgården.

18 februari
Föreläsning och pyssel med Anna Brandeby Harström på Trollhättans Stadsbibliotek för barn, tema: insekter i trädgården.

25 februari – Naturskyddsföreningen anordnar en serie träffar under 2023 med fokus på biologisk mångfald, träff 1 av 4
Vernissage i Trollhättans konsthall, fotoutställning om fjärilar av naturfotograferna Anki Johansson och Anna Lynx. Anna Brandeby Harström finns på plats.    

19 mars – Naturskyddsföreningen anordnar en serie träffar under 2023 med fokus på biologisk mångfald, träff 2 av 4
Naturfotograferna Anki Johansson och Anna Lynx visar bilder och berättar om fjärilar och pollinatörers behov. Anna Brandeby Harström finns på plats.

4 april
Föreläsning med Anna Brandeby Harström på Trollhättans Stadsbibliotek, tema: om projektet Boosta(d) för natur.

23 april – Naturskyddsföreningen anordnar en serie träffar under 2023 med fokus på biologisk mångfald, träff 3 av 4
Hur skapar man i praktiken ett blommande paradis för fjärilar och pollinatörer? Personal från Vårviks Gård visar och berättar. Anna Brandeby Harström är på plats för att dela ut fröpåsar om man vill prova att odla hemma i sin trädgård eller vill låna en liten ruta på Vårviks Gård.

10 september – Naturskyddsföreningen anordnar en serie träffar under 2023 med fokus på biologisk mångfald, träff 4 av 4
Återsamling och erfarenhetsutbyte om hur vi lyckats /misslyckats med att skapa blommande paradis för fjärilar och pollinatörer. Tips och råd från Anna Brandeby Harström.

Annas arbete är en del av Trollhättans Stads projekt Boosta(d) med natur, som delfinansieras av LONA, Lokala Naturvårdssatsningen.

Logotyp LONA.png

Senast granskad 2023-01-10 av REBLJU