Cyklister på rad

Beteende- och användarstudie för ökad cyklism och hållbart resande i Västra Götalandsregionen

För att göra cyklingen i vår region mer attraktiv driver Trollhättans kommun, Borås Stad, Västtrafik, RISE och Point tillsammans cykelprojektet där vi undersöker förutsättningar och upplevelser av cyklism från ett användarperspektiv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under våren och sommaren har vi arbetat med cykelprojektet ”Beteende- och användarstudie för ökad cyklism och hållbart resande i Västra Götalandsregionen” för att undersöka förutsättningar och upplevelser av cyklism från ett användarperspektiv.

Tillsammans driver Trollhättans kommun, Borås Stad, Västtrafik, RISE och Point projektet för att göra cyklingen i vår region mer attraktiv och enklare. Under projekttiden har vi besökt utvalda platser i Borås och Trollhättan och just nu intervjuar vi potentiella och aktiva cyklister för att samla in insikter om cykling. Under hösten kommer det utföras deltagande observationer.

Fokus för undersökningen har varit komplexa resor – vilken plats cykeln har i människans livspussel. Projektet förväntas vara färdigt i oktober.

Senast granskad 2023-08-14 av KLALIW