Barn i skolmatsal.

9 miljoner till ökade livsmedelskostnader

Livsmedelspriserna har ökat kraftigt det senaste året, och nu skjuter kommunstyrelsen till 9 miljoner kronor i extra tillskott för inköp av livsmedel till kommunens måltidsproduktion.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stigande livsmedelspriser innebär kostnadsökningar för den kommunala måltidsverksamheten i landet. Så också i Trollhättans Stad, där Serviceförvaltningen måltid ansvarar för måltidsproduktion till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Kommunstyrelsen sa i onsdags ja till förvaltningens begäran om ett extra tillskott på 9 miljoner kronor för inköp av livsmedel under 2023. Kostnadsökningen beräknas bli högre än så, men parallellt har förvaltningen vidtagit åtgärder för att bromsa utgifterna.

Små justeringar

Utgångspunkten för måltidsverksamheten är att maten som serveras fortsatt ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer kring en god måltid för de olika målgrupperna. Det kommer man inte att göra avsteg ifrån, däremot genomförs mindre justeringar i själva menyn och måltiden. I ett första steg har man minskat ned på andelen ekologiska livsmedel, samt infört ett likvärdigt salladsutbud i skolor.

Det handlar om lindriga ändringar och inget som minskar näringsinnehållet, eller påverkar smaken för dem som serveras: våra barn, elever och äldre i Trollhättan.

Fler verktyg kan plockas fram

Det finns fler saker i verktygslådan att plocka fram i samma kategori: dryga ut rätter som innehåller kött och fisk, ta bort frukt till skola, frångå traditioner som exempelvis semla och lussebulle för förskola och skola med mera.

Men där är inte Trollhättan än, utan man vill invänta utfallet av de redan påbörjade insatserna innan man eventuellt går vidare och tar de stegen.

Senast granskad 2023-02-17 av REBLJU