Trollhättans Stad köper mark som möjliggör nya etableringar

Med målsättningen att utveckla Trollhättan till en levande stad för 70 000 invånare till år 2030 krävs satsningar på bred front, bland annat genom att skapa förutsättningar för nya etableringar och fler arbetstillfällen. Som ett led i det köper Trollhättans Stad 13 hektar mark i Stallbacka-området av NEVS.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Attraktiv industrimark viktig för ett växande Trollhättan

Måndagen den 28 mars fattade kommunfullmäktige i Trollhättan beslut om att köpa ett markområde av NEVS på cirka 129 000 kvadratmeter, där cirka 116 000 kvadratmeter är planlagt för industriändamål.

– Det här är en viktig satsning för Trollhättans utveckling, ska vi växa behöver vi skapa förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera sig här, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Trollhättans Stad har i dagsläget få större industritomter, samtidigt som trycket från företag som vill växa eller etablera sig i kommunen är stort. På Alingsåker, längs 45:an i södra Trollhättan, växer ett nytt etableringsområde fram, men där är marken inte avsedd för industri.

– Vi hanterar fortsatt ett högt antal etableringsförfrågningar och i dagsläget har vi inte mycket mark till förfogande för industriföretag. Den här investeringen ger oss nu ett ännu bättre utgångsläge för att kunna erbjuda företag attraktiv verksamhetsmark säger Helena Kortered, näringslivschef på Trollhättans Stad.

Köpeavtal signerat

Kommunstyrelsens ordförande och NEVS VD Stefan Tilk träffades för att skriva på köpeavtalet som innebär att Trollhättans Stad blir ägare till drygt 13 hektar mark, inklusive en sporthall som är viktig för stadens föreningsliv och som kultur- och fritidsförvaltningen tar över ansvaret för.

Sedan 2012 äger NEVS både fastigheter och markområden som fortfarande står outnyttjade och där NEVS hellre ser att dessa resurser kommer till användning.

– Om NEVS kan bidra till ytterligare etablering och utveckling inom Trollhättan är det en självklarhet för oss, säger Stefan Tilk. Stallbacka har stor potential och vi vinner alla på att stärka området på olika sätt, fortsätter Stefan.

Signering av köpeavtal. Stefan Tilk, VD på NEVS och Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande Trollhättan Stad.

Stefan Tilk, NEVS och Paul Åkerlund, Trollhättans Stad.jpg

Ladda ned bild. Fotocred: Trollhättans Stad

Senast granskad 2022-05-04 av PERIVA