Kommunpolis Victor Prästbacka och Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad. Kommunpolis Victor Prästbacka och Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Trollhättan - ett inspirerande exempel

Trollhättan lyfts fram som ett inspirerande exempel i skriften ”Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet”, en inspirationsskrift utgiven i samverkan mellan BRÅ (Brottsförebyggande rådet), Svenskt Näringsliv, Polisen, och länsstyrelserna. "Att vi samordnade våra insatser och ökade dialogen gjorde stor skillnad", säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skriften uppmanar till att bjuda in näringslivet till det brottsförebyggande arbetet. Ju bättre insatserna kan samordnas mellan olika aktörer, desto bättre resultat kan uppnås. Ambitionen i skriften är att särskilt lyfta fram näringslivets roll och potential.

Inkludera näringslivet

Genom att inkludera näringslivet får det brottsförebyggande arbetet en chans till större genomslag. Kring köpcentret Överby tampades företagar­na med stora bilträffar som skapade en otrygg miljö med mycket brottslighet och skadegörelse.

Tack vare gemensamma insatser kunde man stävja problemen. För att förbättra situationen startades en intensiv samverkan mellan centrumledning, fastighetsägare, polisen och Trollhättans Stad.  

– De inrapporterade lägesbilderna och ordnings­vakternas goda lokalkännedom och kunskap om be­sökarna var en viktig pusselbit i kartläggningsarbe­tet. Utifrån lägesbilderna tog vi sedan fram åtgärder riktade mot olika målgrupper, säger Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättan Stad.

– Aktörer på platsen har tidigare känt sig ensam­ma kring hur problematiken ska hanteras. Att vi samordnade våra insatser och ökade dialogen gjorde stor skillnad.

Läs mer om arbetet samt näringslivets och polisens reflektioner kring arbetet:

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

Senast granskad 2022-05-04 av PERIVA