Deltagare vid dialogmöte på Kamratgården

Samverkan för att stå enade mot oroligheter

Trollhättans Stad ser över alla möjligheter att minimera risken för våldsamheter i anslutning till planerade manifestationer, liknande de som skedde i städer som Linköping och Norrköping under påskhelgen – och den som beviljats i Trollhättan idag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan har beviljats tillstånd för att genomföra en manifestation i Trollhättan senare idag.

Aktivt förebyggande trygghetsarbete

Trollhättans Stad har arbetat aktivt i förebyggande syfte för att minimera risken för oroligheter i samband med manifestationen. Flera dialogmöten med föreningar har genomförts och fältenheten och trygghetsvandrare har varit aktiva. 

Därtill finns en nära samverkan med polisen, räddningstjänsten och NU-sjukvården.

– Vi har haft en bra dialog med civilsamhället och hoppas att det kommer att gå lugnt tillväga, säger Jörgen Hansson, hållbarhetschef i Trollhättans Stad.

Fortsatt arbete på inslagna vägen

Det förebyggande trygghetsarbetet som nu pågår ska ses som en fortsättning på det arbete som startades efter påsk, i samband med att politikern ansökt om manifestationstillstånd i Trollhättan men fått avslag. Då genomfördes ett möte i Kamratgården i Trollhättan, där ett trettiotal representanter från polis, kommun, föreningar och trossamfund samlades för att prata om hur vi tillsammans kan hantera den oro som uppstått.

De olika aktörerna var samstämmiga i att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska oron och risken för våldsamheter genom att informera, trygghetsvandra och skapa aktiviteter som är positiva och stärker vår gemenskap.

– Det var ett jättebra möte, där vi fick prata om de känslor som de här händelserna rört upp, men också om vad vi tillsammans kan göra för att skapa gemenskap och trygghet, sa hållbarhetschef Jörgen Hansson då.

Senast granskad 2022-05-13 av PERIVA