Deltagare vid dialogmöte på Kamratgården

Samverkan för att stå enade mot oroligheter

UPPDATERAD: Trollhättans Stad ser över alla möjligheter att minimera risken för våldsamheter i anslutning till planerade manifestationer, liknande de som skedde i städer som Linköping och Norrköping under påskhelgen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad vill bidra till trygghet

Under påskhelgen bröt oroligheter ut i flera städer i samband med att en dansk-svensk högerextrem politiker utannonserat manifestationer. Samme politiker ansökte under onsdagen (27 april) till polisen om att få demonstrera, men polisen har avslagit ansökan, och mannen har alltså inte fått tillstånd att demonstrera.

- Vi har varit tydliga från vårt håll att vi önskar att polisen avslår ansökan om den skulle komma in, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Trots det uttrycker många en oro för hur det skulle kunna påverka Trollhättan.

- Vi har fått till oss att det här har skapat en hel del oro bland invånarna, och därför har vi fokus på att möta den oron och se vad vi som kommun kan göra, tillsammans med polisen och civilsamhället, för att minska risken för oroligheter. Vi kommer att fortsätta fördjupa dialogen med föreningar och religiösa trossamfund för att gemensamt kunna öka tryggheten och mobilisera alla goda krafter i området, fortsätter stadsdirektör Said Niklund.

Dialogmöte under torsdagen

Under torsdagen genomfördes ett möte i Kamratgården i Trollhättan där ett trettiotal representanter från polis, kommun, föreningar och trossamfund samlades för att prata om hur vi tillsammans hanterar den oro som uppstått.

- Det var ett jättebra möte, där vi fick prata om de känslor som de här händelserna rört upp, men också om vad vi tillsammans kan göra för att skapa gemenskap och trygghet, kommenterade hållbarhetschef Jörgen Hansson, en av de som representerade Trollhättans Stad vid mötet.

- Känslan att samhället inte är till för mig skapar oro, det måste vi jobba vidare med, kommenterade en av deltagarna.

- Vi accepterar inte den handling Rasmus Paludan utför men vi respekterar svensk lag som gör det möjligt för honom att utföra det, var en annan synpunkt från mötet.

De olika aktörerna var samstämmiga i att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska oron och risken för våldsamheter genom att informera, trygghetsvandra och skapa aktiviteter som är positiva och stärker vår gemenskap. Det var första gången dialogen fördes i just den här konstellationen.

- Vi ser det här som en jättebra start till samverkan med Trollhättans Stad, det behövs sådana här möten för att förebygga motsättningar, menade en annan deltagare vid mötet.

Ytterligare dialogmöten planeras och gruppen kommer att försöka nå fler föreningar som är välkomna att delta.

Senast granskad 2022-05-04 av PERIVA