Paul Åkerlund, Jenny Wester och Said Niklund undertecknar åtgärdsplanen för 2022. Paul Åkerlund, Jenny Wester och Said Niklund undertecknar åtgärdsplanen för 2022.

Fortsatt samverkan för ökad trygghet

Polisen och Trollhättans Stad har förnyat det årliga avtalet som ska leda till ökad trygghet i Trollhättan. "Det är ett viktigt samarbete där vi nu pekar ut en åtgärdsplan för 2022", säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sedan 2010 har Trollhättans Stad och Polisen i östra Fyrbodal haft en överenskommelse om ett gemensamt arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Trollhättan.

Varje år tas också en åtgärdsplan fram över vilka insatser som ska genomföras för det kommande året. Den baseras på en gemensam lägesbild och kompletteras sedan med medborgarlöftet - som bygger på invånarnas upplevda trygghet.

Fokusområden

Och vid ett möte i stadshuset på tisdagen presenterades åtgärdsplanen för 2022, vilken sedan undertecknades av Jenny Wester, Lokalpolisområdeschef östra Fyrbodal, Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, samt stadsdirektör Said Niklund.

För åtgärdsplanen 2022 lyfts bland annat följande fokusområden:

  • Förebyggande arbete avseende våld, med särskilt fokus på sexualbrott och unga.
  • Systematisk föräldrautbildning i förebyggande syfte.
  • I områden med goda socioekonomiska förutsättningar – förstärkt arbete för att motverka tidig tobaks-och narkotikadebut.
  • I områden med socioekonomiska utmaningar, motverka ordningsstörningar och skadegörelse

Många samverkansinsatser

För att stärka arbetet med främjande och förebyggande insatser satsar Lokalpolisområde östra Fyrbodal och Trollhättans Stad med koordinerad samverkan inom flera insatser. Här ett axplock:

  • Gemensamt följa det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i form av Effektivt sammaordnat trygghetsarbete (EST). Fortsatt kartläggning, analys och åtgärder i samverkan.
  • Aktiva i Sociala insatsgruppen (SIG), Tidig upptäckt tidig insats (TUTI) samt URO, uppdraget att utveckla och stärka arbetet med att målgruppen unga i kriminalitet
  • Delta i utbildning och fortbildning av trygghetsvandrare och grannsamverkansområden
  • Bidrar aktivt till två gemensamma informationsmöten för allmänheten inom Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om Pengar (ANDTS)
  • Arbetar förebyggande mot dopning och narkotika i våra certifierade anläggningar
  • Genomför tillsyn mot krogar, med inriktning mot narkotika, överservering och ansvarsfull alkoholservering inklusive Krogar mot knark.

 

Senast granskad 2022-05-04 av PERIVA