Centralköket Håjum

Klartecken för renovering av centralköket

Det blir renovering av centralköket på Håjum, våren 2025 ska det stå klart. – Det känns fantastiskt bra! Trollhättan blir starkare när det kommer till kris och beredskap, vi kommer att kunna laga mer mat från grunden och förbättra arbetsmiljön enormt, säger Håkan Ohlsson, enhetschef på centralköket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige gav i måndags klartecken för renovering av centralköket på Håjum. Till grund för beslutet ligger köksutredningen som genomfördes 2018, vilken bland annat visade att lokalen var uttjänt.

– Utifrån köksutredningen har vi lagt en måltidstrategi som är anpassad för ett Trollhättan som växer och hur vi ska anpassa produktionen utifrån det. Idag är det viktigt att verka utifrån beredskap och vi kommer minska sårbarheten i vår måltidsproduktion genom att inte bara tillaga måltider, utan också skapa förutsättningar för att bygga upp livsmedels- och beredskapslager, berättar Anna-Sara Persson, utvecklingsledare på Serviceförvaltningen i Trollhättans Stad.

Två toppmoderna kök

Produktionsköket på Överby håller på att färdigställas, och samma entreprenör kommer sedan flytta över till andra sidan älven och ansvara för renoveringen av centralköket på Håjum. När det arbetet är avslutat, våren 2025, kommer Trollhättan att ha två toppmoderna produktionskök. 

– Vi får två likvärdiga kök med samma struktur och logistikkedja. Skulle det ena köket få ett avbrott och inte kunna användas, kan det andra köket lösa all måltidsproduktion under en kortare period. Vi kommer också att kunna styra produktionen på ett helt annat sätt och göra mer mat från grunden. Flexibiliteten i måltidsproduktionen ökar. Det ger massa nya möjligheter till kreativitet för alla kockar och måltidsbiträden, säger Håkan Ohlsson.

– Extra roligt är det också att våra medarbetare, som kan verksamheten bäst, har fått vara med och påverkat utformningen av båda de nya köken. Det skapar en grym stolthet och glädje, fortsätter Håkan Ohlsson.

Ökad årshyra

Att bygga storkök idag är komplicerat och kostar mycket pengar, därtill kommer ökade priser på material och ett osäkert omvärldsläge. Detta bidrar till en ökad årshyra på centralköket från 1,1 miljoner/år till 5,3 miljoner kronor. Centralköket får då samma hyresförutsättningar som för övriga kök, det vill säga att Kraftstaden också äger all fast utrustning.

– Det är väldigt dyrt att bygga kök och dagens byggnormer skiljer sig från 1968 när köket byggdes. Dagens krav gällande konstruktion, ventilation med mera är några parametrar som också bidrar till höga kostnader. Samtidigt är det en investering som skapar bättre förutsättningar för produktion och arbetsmiljö både på centralköket och på mottagande enheter. Över tid kommer vi också att minska antalet transporter och matsvinnet, säger Anna-Sara Persson.  

Senast granskad 2023-03-31 av PERIVA