Konkreta åtgärder för ditt företag

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna som covid-19 medför för företag i alla branscher. Här har vi sammanfattat förslagen och vad de innebär.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Almis Brygglån

Bärkraftiga små- och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning, kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde, resultat- och balansräkning. Brygglånet har möjliggjorts genom regeringens kapitaltillskott till Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Läs mer om Brygglånet här.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronavirusets. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig i första hand till små och medelstora företag, men det finns ingen formell på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Banker ansluter sig till garantiprogrammet genom att ansöka hos Riksgälden. Läs mer hos Regeringen och Riksgälden.

Korttidsarbete/korttidspermittering

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Mer information om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Mer information på Försäkringskassans hemsida.

Slopat karensavdrag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Mer information på Försäkringskassans hemsida.

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Mer information på Skatteverkets hemsida.

Anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket bedömer att följderna av coronaviruset skulle kunna vara ett synnerligt skäl som gör det möjligt att ansöka om anstånd med betalning enligt de nuvarande reglerna om anstånd vid tillfälliga betalningssvårigheter i skatteförfarandelagen. Detta innebär att om du kan visa att du kommer att kunna betala skatten efter en kortare tids anstånd, kan Skatteverket medge dig anstånd med betalningen. Mer information finns hos Skatterket.

Ändra din debiterade preliminärskatt

Företagare har möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Begäran om omprövning gör du hos Skatteverket. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Mer information finns hos Skatterket.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (till exempel kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand. Mer information finns på Regeringens hemsida.


Mer information om åtgärderna finns på Regeringens hemsida

 

Senast granskad 2020-09-17 av CLASBEN