Barnomsorgen gör inkomstjämförelse 2021

Under hösten 2021 genomför Utbildningsförvaltningen en jämförelse av lämnade inkomstuppgifter avseende barn i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller fritidshem med inhämtade kontrolluppgifter från Skatteverket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jämförelsen sker per kalenderår och hösten 2021 jämförs 2019 års uppgifter. Uppgiften som inhämtas från Skatteverket är taxerad inkomst. Den taxerade inkomsten divideras med 12 månader innan jämförelse görs med de inkomstuppgifter som lämnats till Utbildningsförvaltningen.

Arbetet kommer att slutföras under hösten 2021. Om inlämnade uppgifter inte stämmer överens med de inhämtade uppgifterna från Skatteverket kommer vid för låg fakturerad avgift en efterdebitering att ske, alternativt sker återbetalning vid för hög fakturerad avgift. Eventuell efterdebitering kommer att redovisas i separat faktura. 

Hör av dig till oss om du har frågor kring inkomstjämförelsen, kontaktuppgifter hittar du under kontaktknappen högre upp på sidan. 

Senast granskad 2021-10-04 av ANDGLE