Krav från IVO gällande gruppbostad Skogshyddevägen

Omsorgsförvaltningen har tagit emot ett vitesföreläggande från inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande gruppbostad Skogshyddevägen. Vitesföreläggandet grundar sig på brister gällande att det bor för många personer på gruppboendet och personalens kompetens.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

IVO har beslutat att fem personer måste flytta från boendet.

- Vi har under en lägre tid arbetat med kända brister, som vi identifierat, samt vidtagit en mängd relevanta åtgärder. När boendet byggdes var det en annan tid, kön var väldigt lång och vi såg fördelar med den gemenskap som ett större boende för unga kan medföra, säger förvaltningschef Jane Johansson.

En av åtgärderna har varit att vi till viss del har byggt om gemensamhetsdelen samt delat gruppboendet i två flyglar det vill säga en A och B enhet samt anställt en chef till varje enhet.

- Vi har också utbildat och handlett vår personal men på grund av hög personalomsättning och pandemin så har det varit svårt att hålla alla utbildade på den nivå vi önskar. Det är en gruppbostad med boende som har olika komplexa behov, säger Jane Johansson.

16 av 20 i personalen har adekvat gymnasieutbildning, några med påbyggnadsutbildning. Av de 4 som saknar relevant utbildning så är 3 visstidsanställda.

Omsorgsförvaltningen har under 2021 och 2022 skapat ett introduktionsprogram för alla nyanställda medarbetare för att säkerställa en grundkompetens för all personal som arbetar i direktarbete. Införande pågår. Lokal introduktion ges på respektive enhet där specifik målgruppskunskap ingår och personalen har tillgång till kontinuerlig brukarhandledning av stödpedagog och vid behov av verksamhetspedagog eller annan för verksamheten viktig kompetens.

Senast granskad 2022-10-31 av KLALIW