Cyklist utanför Hjortmosseskolan Vintercyklist är en av motprestationerna som Trollhättans Stad åtar sig att göra för att få stöd till åtgärder för hållbar stadsmiljö.

Statligt miljonstöd för hållbar stadsmiljö

Trollhättans Stad har beviljats ett nytt stadsmiljöavtal. – Avtalet innebär att Trafikverket medfinansierar några av kommunens projekt som syftar till att uppnå målen för en hållbar stadsmiljö, i första hand gång- och cykelvägar, berättar Andreas Emanuelsson, projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett stadsmiljöavtal innehåller både åtgärder och motprestationer. Åtgärderna får i regel statlig medfinansiering på hälften av byggkostnaden. Trollhättans Stad ska även utföra vissa motprestationer.

– Paketet av åtgärder och motprestationer ska tillsammans uppnå målen om en hållbar stadsmiljö. Förvaltningen åtar sig även att följa upp och utvärdera effekterna av åtgärderna samt rapportera till Trafikverket, berättar Andreas Emanuelsson.

Åtgärder

Åtgärder i det nya avtalet innefattar:

  • Storegårdsparken, gång- och cykelåtgärder i samband med ombyggnad av parken 2023.
  • Kanotstigen, gång- och cykelväg, förbättringar på stråket längs älvkanten 2023.
  • Hjortmosseporten, gång- och cykelbana mellan Lasarettsvägen och Hjortmossegatan 2024.
  • Vårviksvägen, gång- och cykelbana förbi Skateparken 2023.
    Det totala beviljade stödet uppgår till 4 875 000 kr.

Motprestationer

I det nya avtalet ingår motprestationerna:

  • Utmaningen På egna ben under 2022, i syfte att få fler skolbarn i åk 4-6 att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Bygger på frivilligt deltagande hos skolor som visar intresse.
  • Projektet Vintercyklist 2022-2023, där invånare uppmanas att cykla i större utsträckning på vintern.
  • Detaljplan för Knorren, del av Källstorp 4:5, Vårvik, för antagande senast 2023.
  • Åtgärdsplan för olycksdrabbade vägsträckor, 2023. I enlighet med aktivitet i Trafiksäkerhetsprogrammet.

Logotype Trafikverket

Senast granskad 2022-09-27 av KLALIW