Nu målas tunneln på Parkstigen om

Färg för trivsel och trygghet. Tunneln under järnvägen på Parkstigen, mellan Folkets Park och Älvhögsborg, får ett ansiktslyft genom ommålning av konstnären Kruella d'Enfer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Det här är ett projekt som genomförs inom stadens arbete med offentlig miljö som konstform. Vi vill satsa på utsmyckningar, konst och dekorationer som bidrar med något extra till stadsbilden i Trollhättan, säger Susanna Wallin, projektledare på Trollhättans Stad.

Så blir tunneln - en upplevelse och inte bara en transportsträcka

Kruella d'Enfer, som ska måla tunneln på parkstigen, är muralmålare och illustratör med ett distinkt uttryck i surrealistisk stil. Hennes verk är färgstarka och innehåller alltid en underliggande berättelse. Målet med att måla om tunneln på Parkstigen är att skapa en plats med positiv energi med kopplingar till området.

– Vi tror att Kruellas lekfulla uttryck kommer att tillföra något alldeles extra till platsen. Att en tunnel faktiskt kan bli en upplevelse och inte bara en transportsträcka! säger Karin Stammarnäs, kulturchef på Trollhättans Stad.

Så påverkas du av projektet

Arbetet med att måla tunneln startar torsdag 20 oktober och beräknas ta ungefär två veckor. Under ommålningstiden stängs tunneln av för biltrafik men är fortsatt öppen för cyklister och gående.

Offentlig miljö som konstform

Offentlig miljö som konstform är en satsning och en arbetsgrupp där Trollhättans Stad, med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, och de kommunala bolagen (Kraftstaden, Trollhättan Energi, Bostadsbolaget Eidar) samverkar för att stärka konsten i den offentliga miljön.

Senast granskad 2023-08-25 av KLALIW