Nu inför vi LSS-hälsan för ett bättre vardagsliv

Trollhättans Stad har ett ansvar för att erbjuda god hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service. Nu införs LSS-hälsan för att alla ska ha lika förutsättningar till god hälsa och vård.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

LSS-hälsan består av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. De kommer hem till personer som bor i bostad med särskild service och hjälper till med bland annat:

  • Deras hälsa
  • Vård utifrån egna förutsättningar och behov vid tex diabetes, nedstämdhet eller hjärtsjukdom
  • Struktur i vardagen
  • Stöd kring mat och träning
  • Lindra smärta eller oro
  • Förskrivning av hjälpmedel tex för kommunikation eller aktivitet
  • Samordna vårdkontakter mellan bland annat vårdcentralen, kommunen och sjukhuset
  • Vaccinationer mot tex influensa och Covid-19.
  • Förnya recept innan de går ut

Omsorgsförvaltningen i Trollhättan har tidigare låtit personer med funktionsnedsättning välja om de vill omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården eller inte. Det har varit en oriktig hantering eftersom alla som bor i bostad med särskild service omfattas av kommunens ansvar inom hälso- och sjukvård.

- Vi har uppmärksammat att det finns brukare som väljer bort hjälp trots behov eller att de söker vård i ett för sent skede. Så kan vi inte ha det. Vi måste fånga upp och hjälpa alla med funktionsnedsättning till ett bra vardagsliv, säger Jane Johansson som är förvaltningschef.

De som tidigare har valt bort kommunal hälso- och sjukvård kommer efter årsskiftet att utredas för en månadskostnad på 340 kronor för kommunal hälso- och sjukvård. De med för låg inkomst som tex har försörjningsstöd kommer inte att få någon avgift och de med högre inkomst kan söka merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Senast granskad 2022-12-21 av KLALIW