porträttbild Lisa Hylén

Mer tid i förskolan kan stärka barns språk

I augusti gick startskottet för en strategisk satsning riktad mot barn med annat modersmål än svenska, inom Utbildningsförvaltningens förskolor. Förändringar när det gäller tillämpning av skollagens regelverk för barnomsorgsplacering gör det möjligt för fler vårdnadshavare att ansöka om mer tid för barn i förskolan om deras språkliga utveckling i svenska kan gynnas av det.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det handlar om barn där vi på förskolan bedömer att deras språkliga och sociala utveckling kan gynnas av att de få mer tid i förskolan. Nu kan de här barnen få bättre förutsättningar att stärka sitt svenska språk, och därmed större chans att lyckas när de börjar skolan, säger Lisa Hylén, utvecklingslärare på Tistelstångens förskola.

Reglerna för barnomsorg och placering i förskolan är komplicerade, men i normalfallet har barn rätt till förskola om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande, eller av någon anledning inte arbetar, är grunden att barnet får vara max 15 timmar på förskolan varje vecka, det vill säga i snitt 3 timmar varje dag.

För många barn i Trollhättan är förskolan den enda plats där de hör svenska talas. För dessa barn blir förskolan och undervisningen i förskolan väldigt viktig i den språkliga utvecklingen. Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet, och eftersom svenska är undervisningsspråk genom hela grundskolan kan ett stärkt språk göra stor skillnad för hur barnen lyckas i skolan.

En utredning som förvaltningen genomförde 2019 visade att det då handlade om ungefär 300 barn som skulle kunna gynnas i sin språkliga utvecklig av mer tid i förskolan. Sedan augusti har därför vårdnadshavare kunnat ansöka om utökad tid i förskolan utifrån grunden att barnens språkliga och sociala utveckling skulle gynnas av mer undervisning i förskolan. Satsningen har gett resultat, och fram till augusti 2022 har 135 barn beviljats utökad tid utifrån sina individuella behov.

- Det här är en långsiktig satsning, och vi förväntar oss först resultat på sikt, men jag kan redan efter en termin se en positiv utveckling för barnen på min egen förskola Tistelstången. Jag ser att deras språk utvecklas, de får fler ord, och de kommunicerar mer, både med oss förskollärare, men också med andra barn, säger Lisa Hylén.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW