Ungdomar samlade runt ett träd och tittar glatt på varandra

LUPP lyfter ungdomars behov och intressen

Under vecka 45-46 genomförs LUPP-undersökningen i Trollhättan. Det är en enkätundersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillsammans med kommuner i Sverige har tagit fram som riktar sig till unga i åldersgrupperna 13–16 år. – Vi vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och genomför därför LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, berättar Anna Nyman Holgersson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1 785 elever i årskurs 7, 8 och 9 kommer under skoltid svara på enkäten som innehåller frågor om hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna är indelade i kapitel om Fritid, Skola, Familjen, Hälsa, Trygghet, Samhälle och demokrati, Arbete och Framtid. Alla skolor medverkar, både kommunala skolor och friskolor.

LUPP genomförs:

  • För att få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.
  • För att kunna förbättra vårt arbete för och med unga.
  • För att beslut som fattas om unga behöver bygga på kunskap om unga.

Undersökningen är anonym och frivillig att delta i på det sätt som passar individen bäst.
– Vi hoppas så klart att så många som möjligt väljer att svara på enkäten och göra sin röst hörd om hur det är att vara ung i Trollhättan. Vi kommer ta hjälp av unga i analysarbetet och självfallet kommer vi återkoppla det sammanfattande resultatet till de som svarat samt presentera det brett, säger Anna Nyman Holgersson.

Läs mer om LUPP på myndighetens hemsida:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Senast granskad 2022-11-09 av KLALIW