Annika, Johanna och Håkan. Annika Bergman och Håkan Nunstedt från Högskolan samt Johanna Arvidsson Trollhättans stad (mitten).

Kraftsamling och kompetenslyft gällande psykisk ohälsa i Trollhättan

I samverkan med Högskolan Väst har omsorgsförvaltningen i Trollhättan tagit fram ett digitalt utbildningskoncept gällande psykisk ohälsa inom ramen för handlingsplan psykisk hälsa 2020-2022. Utbildningen syftar till att höja kompetensen hos personal gällande brukares psykiska hälsa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det känns mycket bra att vara med och bidra till en sådan genomgripande satsning som ska stärka personalen på Trollhättans Stad. Psykisk ohälsa är ett viktigt område där många behöver fylla på sin kompetens och här har vi tillsammans arbetat fram en insats som kommer att göra skillnad, säger Håkan Nunstedt, biträdande prefekt på Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Utbildningen kommer att vara indelad i fyra filmatiserade föreläsningar som alla utgår ifrån olika teman med efterföljande tillämpningsuppgifter kopplat till det arbetsintegrerade lärandet AIL. Planen är att all omsorgspersonal i Trollhättans Stad ska gå utbildningen med start januari 2024.

- Psykisk ohälsa är en av våra stora folksjukdomar. Vi vill skapa rätt förutsättningar för att vår personal ska kunna identifiera och bemöta den psykiska ohälsan som en del av våra brukare är drabbade av, säger Johanna Arvidsson samordnare/projektledare för psykisk hälsa, omsorgsförvaltningen Trollhättans stad.

Utbildningen produceras under 2023 och kommer att finnas tillgänglig under en femårs period.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, slöt 2016 en överenskommelse om att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.

Senast granskad 2022-11-10 av KLALIW