Undersköterskor som mäter blodtryck Undersköterskorna Aliyo och Alicia tränar på att mäta blodtrycket på varandra med en blodtrycksmanschett.

Kompetensutveckling ökar trygghet och kvalitet

Vårdbiträden och undersköterskor på Lantmannavägen 102 får löpande utbildning för att stärka sin kompetens. Att tidigt kunna initiera rätt vård ökar tryggheten och kvaliteten för de boende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi har cirka 47 medarbetare inom dag- natt- och poolverksamhet som går dessa påfyllnadsutbildningar, säger Annika Durello-Werner som är enhetschef på omsorgsboendet.

Utbildningarna utförs av sjuksköterskor och är indelade i olika block. Just nu lär de ut hur de mäter vitala parametrar som blodtryck, puls, kroppstemperatur och andningsfrekvens. Kommande block är nutrition (mat, vätskeregistrering och vikt), demens och bemötande, sår och kompressionslindning, läkemedel samt palliativ omvårdnad (vid livets slutskede).

Det är flera som känner osäkerhet inom vissa moment som de inte utför så ofta. Helena Wästerlund som är sjuksköterska berättar att även om personalen redan har en utbildning så behöver de få fler tips och möjlighet att träna. När de sedan bedömer att omsorgspersonalen är trygga i momenten så får de delegation att utföra mätningarna själva.

- Genom kompetensutveckling blir vi sjuksköterskor avlastade och vi spar också tid för patienten om omsorgspersonalen kan kontrollera vitala parametrar inför våra besök eller eventuella läkarbesök, säger Helena Wästerlund.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW