En översiktsbild över Strömslund under solnedgång.

Klimatklivet - bidra till en fossilfri framtid

Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner, föreningar och organisationer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Klimatklivet ger stöd till de åtgärder som ger störst klimatnytta. Det vill säga konkreta klimatsatsningar som till exempel laddstationer, inköp av fossilfria fordon, konvertering av värmesystem, cykelgarage och mycket annat. Hur mycket stöd som beviljas skiljer sig åt beroende på sökande och typ av åtgärd. Beviljat stöd brukar ligga mellan 30 till 65 procent av investeringskostnaden, men aldrig mer än 70 procent.

Ansökningsperiod

Årets tredje ansökningsperiod pågår under 23 augusti till 8 september 2022. Ansökningar till Klimatklivet sker via Länsstyrelsen.

Hinner du inte till denna ansökningsperiod? Håll utkik efter nästa!

För mer information, besök Naturvårdsverkets hemsida.
För att ansöka till Klimatklivet, besök Länsstyrelsens hemsida.

Senast granskad 2022-08-25 av KLALIW