Filippa Ristorp på Resurscentrum, Barnahus Fyrbodal. Filippa Ristorp på Resurscentrum, Barnahus Fyrbodal. Fotograf Joachim Nywall.

Ingen får tvinga någon att gifta sig

Inför årets sommarlov och semester lyfter nyhetsprogrammet Aktuellt på Svt problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck nationellt. Se intervjun med vår samordnare Filippa Ristorp på Resurscentrum, Barnahus Fyrbodal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Se inslag: svtplay.se/aktuellt220622  

Inslaget tar upp problematiken att barn, oftast flickor, kan tvingas att förlova eller gifta sig under sommaren genom tvångsäktenskap. Filippa Ristorp som medverkar som sakkunnig berättar att vi troligtvis inte känner till hur många barn som egentligen lever med den rädsla och oro det kan medföra att riskera att skada familjens heder. Hon tror att det finns ett stort mörkertal.

1 juli 2020 skärptes lagen om barnäktenskap. Att tillåta eller förmå ett barn att gifta sig kan ge ett straff på fyra års fängelse. Det spelar ingen roll om det har varit tvång inblandat eller inte. Det finns också ett utreseförbud vid misstanke om att ett barn riskerar att föras ut ur landet för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Filippa Ristorp berättar att barn som hamnar i en hedersproblematik, på något sätt, kan ha brutit mot sin familjs regelsystem genom att till exempel kommit hem sent, haft fel kläder eller misstänkts ha umgåtts med fel personer. Det är regler som familjen har för att begränsa barnet och för att det inte ska spridas ett rykte som kan skada familjens heder eller sociala anseende.

- Att använda utreseförbudet, vid risk för tvångsäktenskap, ger barnet rätt till en barndom, rätt till sin framtid, säger Filippa Ristorp.

Utreseförbudet är ett komplement till annat skydd. Det vi gör och har gjort räcker inte. Vi behöver alla öka vår kunskap. Det är dags att vi tar ansvar för barns rättigheter.

Hör av dig till Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck om du har behov av stöd, konsultation eller har funderingar och frågor.

Senast granskad 2022-10-31 av KLALIW