Hur är det att leva, bo och verka på landsbygden i Trollhättan?

Landsutvecklingsutveckling i fokus – nu vill vi höra mer från dig som lever, bor och verkar på landsbygden i Trollhättan för att kunna planera för hur utvecklingen kan se ut i framtiden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad menas med landsbygdsutveckling?

Just nu ser vi över hur vi ska arbeta med landsbygdsutveckling i Trollhättan. Det innebär att vi tar ett grepp kring landsbygden och våra småtätorter för att göra en plan för hur marken får och kan användas och hur områdena ska utvecklas. Arbetet med att göra en plan för Trollhättans landsbygder är stort och planerat att pågå fram till 2025.

En bakgrund till arbetet som nu görs är att det i dagsläget saknas en aktuell, långsiktig och hållbar strategi för hur landsbygderna och småtätorterna ska utvecklas. En övergripande och aktuell strategi för landsbygden hjälper oss i vårt arbete med att planera för Trollhättans utveckling.

Dialoger för att skapa nulägesbilden

Under hösten 2022 inleder vi ett dialogarbete där du som lever, bor och verkar på landsbygden får möjlighet att ge oss din bild av ditt område. Dialogerna syftar till att ge oss en första nulägesbild av Trollhättans landsbygder och småtätorter. Vi vill förstå de olika platsernas förutsättningar och hur det är att bo och leva här.

Träffa oss i ditt område eller berätta mer digitalt

Under november är våra planarkitekter, som arbetar med landsbygdsutvecklingen, på plats i småtätorterna under ett flertal tillfällen för att möta dig som vill tycka till.

Om du inte har möjlighet att komma under något av dessa tillfällen kan du berätta mer om ditt område genom en webbenkät.

Till dialogsidan - information om dialogtillfällen och enkäten. 

Fler dialogtillfällen under våren 2023

Den information som vi samlar på oss under hösten lägger grunden för fler dialoger under våren 2023 och framåt i arbetet med landsbygdsutvecklingen.  I längden kommer det som framkommer under dialogtillfällena även ligga till grund till förslag av strategier och principer för hur kommunen ska arbeta med landsbygdsutvecklingen framöver.

Senast granskad 2022-11-07 av KLALIW