Sex glada personer, både kvinnor och män, som står brevid varandra framför en företagsbyggnad med skylten NEVS. Från vänster näringslivschef Helena Kortered, verksamhetsledare Postion Väst Ann Palmnäs, vd Hellma Materials, dr Thomas Töpfer, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund och Nevs Fredrik Ahlström

Hellma Materials satsar på Trollhättan

Hellma Materials, ett internationellt högteknologiskt företag med säte i Tyskland, kommer inom kort att etablera sig i Trollhättan. Etableringen innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor och i inledningsskedet ett tjugotal anställda.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Företaget har valt att bygga upp verksamhet i Sverige och de bästa förutsättningarna visade sig finnas i Trollhättan, närmare bestämt Stallbackaområdet.

– Vi vet ju med oss att vi har fantastiska förutsättningar med exempelvis fina anläggningar, hög kompetens och en lång industrihistoria här i Trollhättan. Det har många företag upptäckt de senaste åren, och det är förstås fantastiskt roligt för oss som stad att kunna attrahera ännu ett nytt företag, i konkurrens med många andra platser i Europa, konstaterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Hellma Materials är specialister på produktion av material för optik och strålningsdetektering och är marknadsledande inom produktion av kalciumfluorid, där de nu etablerar en ny produktionsanläggning för utveckling av kalciumfluoridkristaller i Trollhättan. Materialet är viktigt vid tillverkning av datorchip och är en del i att stödja halvledarindustrins uppgång.

– Vi är tacksamma över att ha hittat en mycket affärsvänlig miljö här i Trollhättan och ett mycket stöttande team från NEVS, Business Sweden, Position Väst och Trollhättans stad, säger dr Thomas Töpfer, VD och delägare i Hellma Materials.

– Trollhättan har lång tradition inom industriell tillverkning. Två byggnader är klara för omedelbar användning i tidigare Saabs biltillverkningsanläggning. Det tillgodoser våra komplexa behov vad gäller försörjning av el, industriellt kylvatten och annan infrastruktur, fortsätter dr Thomas Töpfer.

Hellma Materials Sweden AB kommer i en första fas att investera 20 miljoner euro med ett 20-tal anställda i Trollhättan. Installationsarbetet för all nödvändig infrastruktur kommer att påbörjas sommaren 2022 och de första produkterna är planerade att skickas från fabriken i slutet av 2023. Ytterligare investeringar är planerade under 2025.

Det är flera aktörer som arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för internationella företagsetableringar och investeringar, från Business Sweden på nationell nivå, regionala Position Väst till Trollhättans Stad och andra aktörer på lokal nivå. I det här fallet har konstruktiva diskussioner även förts med fastighetsägarna NEVS.

- Hellma Materials etablering är ett resultat av många olika krafter som jobbar tillsammans på ett fantastiskt sätt. Vi är olika länkar i en kedja som gemensamt har de kunskaper, erfarenheter och kontakter som etablerande bolag behöver, berättar Trollhättans Stads näringslivschef, Helena Kortered.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, hade möjlighet att träffa företagsledningen på plats i Trollhättan under tisdagen och är mycket nöjd över att Hellmas satsning hamnar i Sverige.

– Sverige ska vara ett förstahandsval för globala aktörer vad gäller etableringar, investeringar och forsknings- och innovationssamarbeten. Det skapar framtidens nya jobb och bidrar med nya kompetenser till vårt näringsliv. Därför är jag oerhört glad att välkomna Hellma Materials till Trollhättan och Sverige, säger  utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW