Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar. Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar – nu startar arbetet

Som ett led i Trollhättans satsning på ”Bred samverkan för biologisk mångfald” har statsbidrag (LONA) sökts och beviljats för projektet ”Grönare skolgårdar”. 10 förskolegårdar kommer att få perennplanteringar med särskilt bra växter för pollinerare med blomning under hela säsongen och ett insektshotell. Dessutom får förskolorna ett pedagogiskt material. I projektet ingår även att Lyrfågelskolans skolgård kommer att rustas upp vad gäller biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad gäller förskolorna är det fem som ägs av Eidar Bostadsbolag och fem av det kommunala bolaget Kraftstaden Fastigheter. Urvalet av förskolor gjordes genom ”först till kvarn” och det fanns stort intresse från förskolornas sida.

- Vi på Kraftstaden är väldigt glada och stolta över att kunna vara med och förbättra utemiljön på skolgårdar i Trollhättan, dels för den ekologiska hållbarhetens skull med ökad biologisk mångfald och dels för att göra kommunens lärandemiljöer mer attraktiva och inspirerande. Vår förhoppning är att detta arbete ska ge ringar på vattnet och få fler att aktivt engagera sig i hållbarhetsfrågor här och nu samt i framtiden, säger Anders Jansson, miljösamordnare på Kraftstaden.

Skötselgenomgång med barnen

Under maj månad har flera av förskolorna fått sina planteringar och insektshotell.

- Under första delen av maj placerade vi insektshotell samt byggde växtbäddar på dom utvalda förskolorna. När anläggningsarbetet var färdigt bokade vi upp tider med respektive förskola för plantering av växter. Barnen på varje förskola och personal var med och planterade växterna. Vi har haft en genomgång med personal hur de ska sköta växtbäddarna under maj månad, berättar Mats Ahlström på Eidar, som ansvarar för yttre miljön inom Eidars fastigheter.

Förskolorna har även tagit på sig ansvar att vattna vid behov och viss rensning av ogräs. Under semesterperioden svarar Eidar och Kraftstaden för detta arbete.

Några exempel på växter som valts i planteringarna är lavendel, syrenbuddleja, stenkyndel, solhatt och trädgårdslungört.

Det pedagogiska material som förskolorna får handlar om web-ägg (digitala mikroskop), förstoringsglas, linsburkar, insektsplanscher, fjärilsplanscher och böcker om växternas livscykel. Förskolor som har behov av annat material har möjlighet att välja det istället.

Vad tycker förskolorna om projektet?

Karin Svensson, Förskolan Storken:
- Våra barn är intresserade av insektshotellet och går gärna där och tittar efter insekter. Samtal uppstår om olika insekter, hur de förökar sig och barnen har lärt sig mycket om den viktiga pollineringen. Barnen frågar vad de olika blommorna heter, vi tittar, känner, luktar. Barnen fick vara med och plantera blommorna och får nu ta hand om planteringen, vattna, rensa o.s.v.

Mikaela Sarge, Förskolan Storken:
- Jag tänker att det absolut kan användas på flera sätt i utbildningen och undervisnigen med barnen i förskolan. Våra barn var väldigt intresserade av att delta vid plantering och även nu när vi vattnar varje vecka. Det är extra positivt med informationsskylten som vi läser på tillsammans och då uppkommer fler frågor och funderingar. Vi har använt oss av Google lens för att ta reda på vilken sorts blommor/växter det är vi fått plantera. Då kan vi även forska vidare och ta reda på mer om dem och insekterna som kommer på besök.

Charlotte Danielsson, Förskolan Mioäpplet.
- Jag tänker spontant för vår del att eftersom vi arbetar med hållbar utveckling och barns relation till sin närmiljö och en varsam relation till naturen skapar detta ytterligare möjligheter för oss att utveckla detta.

Relaterad information

Följande 10 förskolor ingår i projektet ”Grönare skolgårdar” :

Förskolan Solstrålen
Förskolan Kärrviolen
Förskolan Storken
Förskolan Soluret
Förskolan Mätbandet
Förskolan Stämporten
Förskolan Hörngatan
Förskolan Kvarnen
Förskolan Tistelstången
Förskolan Mioäpplet

Senast granskad 2022-08-25 av KLALIW