Skog utmed motionsspår

Friluftsliv och biologisk mångfald vinnare med slopat avkastningskrav

Avkastningskravet för det kommunala skogsbruket har tagits bort. Skötseln för stora delar av marken kan nu ställas om till hyggesfritt skogsbruk i enlighet med politiska målsättningar. "Kommunfullmäktige har beslutat om detta för att få ökad hänsyn till rekreation och biologisk mångfald", säger TorBjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg i Trollhättans Stad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans kommunfullmäktige beslutade i november om 2022 års budget. En del i detta var att det tidigare avkastningskravet för det kommunala skogsbruket togs bort. 

– Motivet var att anpassa Trollhättans Stad skogsbruk ännu mer till andra intressen än virkesproduktion, såsom rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald, säger hållbarhetsstrateg TorBjörn Nilsson.  

Överensstämmer med friluftsplan

Detta stämmer väl med friluftsplanen som antogs 2021. Där anges 37 områden i Trollhättan som särskilt värdefulla friluftsområden. I planen anges att en viktig förutsättning för framtiden är att dessa områden ”sköts och skyddas så att deras kvaliteter bibehålls och utvecklas”.

Friluftsplanens markområden ägs till största delen av Trollhättans Stad. Betydande delar av dessa har höga naturvärden och ska inte avverkas alls enligt skogsbruksplanen. För övriga delar av Friluftsplanens områden möjliggör beslutet om slopat avkastningskrav att skogsbruket kan ställas om till hyggesfritt skogsbruk. Kommunfullmäktige har tidigare antagit målet att det hyggesfria skogsbruket ska öka.

Insatser för friluftsliv och biologisk mångfald

Det slopade avkastningskravet gör det möjligt för förvaltaren att använda eventuellt överskott för kvalitetshöjande insatser för friluftsliv och biologisk mångfald i Trollhättans skogar.

– Jag är väldigt glad för detta. Förutom fördelarna för friluftslivet och den biologiska mångfalden kan det även leda till fördelar för klimatet. Hyggesfria skogar lagrar mer kol och vid kalhyggen sker processer i marken som släpper ut växthusgaser i atmosfären, säger TorBjörn Nilsson.

– Vi har under tidigare år upplevt det svårt att nå avkastningskravet så detta beslut är mycket positivt. Nu kan vi ta ännu mer hänsyn till natur- och rekreationsvärden, säger Andreas Torstensson, som ansvarar för skötseln av de kommunala skogarna.


 – Mycket positivt. Trollhättan Stad har även tidigare bedrivit ett skogsbruk med hög hänsyn till friluftsliv och biologisk mångfald. Om avkastningskravet hade varit kvar framöver hade det dock kunna innebära ingrepp som varit negativa för möjligheten att njuta av vår fina natur, säger kommunekolog Jeanette Wadman.
 

 

Senast granskad 2022-03-10 av KLALIW