Fortsatt samverkan inför ny demonstration

På torsdag den 21 juli har den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan återigen fått tillstånd att genomföra en demonstration i Trollhättan. – Vi har en fortsatt tät dialog med föreningar, samfund och civilsamhälle för att kunna möta oron och vara så förberedda som möjligt nu också, säger Jörgen Hansson, hållbarhetschef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inför politikerns förra besök den 12 maj hade Trollhättans Stad tillsammans med flera andra aktörer genomfört ett omfattande och aktivt förebyggande trygghetsarbete för att minska risken för oroligheter.

Viktiga dialoger

Det bestod bland annat av dialogmöten med föreningar, samfund, polis, räddningstjänst och NU-sjukvården. Trollhättans Stads fältenhet och trygghetsvandrarna var också extra aktiva, syntes ute och pratade med många människor. Det mynnade också ut i arrangemang av olika slag som ägde rum samtidigt som demonstrationen vid Hansen-platsen.

Sammantaget bidrog detta till att demonstrationen genomfördes utan några våldsamheter som följd.

Fördjupad samverkan

Jörgen Hansson, hållbarhetschef i Trollhättans Stad, berättar att man fortsätter på den inslagna vägen inför politikerns demonstration på torsdag genom en tät dialog tillsammans med kommunens samarbetspartners.

Han betonar vikten av att kunna möta och hantera den oro och de tankar som kan uppstå hos allmänheten inför besöket, och bedömer att förutsättningarna att fånga upp dessa är väldigt goda tack vare samarbetet.

– Vi upplever hur dialogmötena har fört alla parter än närmare varandra, vilket så klart underlättar vår samverkan när alla har Trollhättans bästa i fokus. Vi har inte samma förutsättningar att erbjuda aktiviteter parallellt med demonstrationen nu under semestertider, därför fyller dialogmötena en extra viktig funktion, säger Jörgen Hansson.

Senast granskad 2022-07-20 av KLALIW