Förtroendet för oss och våra medarbetare av högsta vikt

Det händer då och då att vi får in synpunkter från allmänheten om att någon av våra medarbetare agerat på ett sätt som påverkat förtroendet för dennes tjänsteutövning eller för vår organisation. - Vi lägger stor vikt vid att trollhättebor och andra känner ett stort förtroende för oss och våra medarbetare, i våra, ofta komplexa, uppdrag. Vi tar därför synpunkter från allmänheten på allvar. Ser vi att det finns anledning att vidta åtgärder, och vi har laglig rätt att agera, så gör vi det, kommenterar personalchef Elisabeth Funck.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi har drygt 5000 medarbetare i Trollhättans Stad, i olika roller och funktioner. Det händer då och då att vi får in synpunkter från allmänheten om att någon av våra medarbetare agerat på ett sätt som påverkat förtroendet för dennes tjänsteutövning eller för vår organisation. Det kan handla om agerande eller yttrande som skett under tjänsteutövning eller på fritiden, det kan ha skett innan personen anställdes i Trollhättans Stad eller i nutid.

När vi får in en sådan synpunkt, är det i första hand medarbetarens chefs uppdrag att ta ställning till hur den information vi fått kan påverka förtroendet för medarbetaren i sitt tjänsteutövande och förtroendet för oss som organisation. Chefen kan ta hjälp av arbetsrättslig specialist på vårt personalkontor och/eller vår stadsjurist för att bedöma synpunkten.

Som arbetsgivare har vi relativt stora möjligheter att agera på olämpligt beteende eller olämpliga uttalanden som sker i tjänsten. Däremot har vi som arbetsgivare mycket små möjligheter att ha synpunkter på hur en enskild medarbetare tycker, tänker och uttrycker sig på sin fritid. Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet som gäller var och en i vårt land, även offentliganställda.

- Vi lägger stor vikt vid att trollhättebor och andra känner ett stort förtroende för oss och våra medarbetare, i våra, ofta komplexa, uppdrag. Vi tar därför synpunkter från allmänheten på allvar. Ser vi att det finns anledning att vidta åtgärder, och vi har laglig rätt att agera, så gör vi det, kommenterar personalchef Elisabeth Funck.

Skulle vi se att ett agerande är så allvarligt att det påverkar vårt förtroende för medarbetaren och dess möjligheter att utföra sitt uppdrag, så kan det innebära arbetsrättsliga åtgärder, i form av exempelvis medvetandegörande samtal med vederbörande för att förtydliga våra förväntningar på medarbetaren och vilket förhållningssätt som gäller på arbetsplatsen, disciplinpåföljd, omplacering eller skiljande från anställningen.  

- Sådana åtgärder är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, och det är inget vi vare sig kan eller bör kommunicera med andra än den eller de som berörs, fortsätter Elisabeth Funck.

Senast granskad 2022-05-19 av KLALIW