Fältsekreterarna Jenny Lassila och Jodie Felle är väldigt nöjda med att kunna nå ut till eleverna på mellanstadiet. ”Vi ser redan nu att projektet har fallit väl ut och skulle vilja permanenta det”, säger Jenny. Fältsekreterarna Jenny Lassila och Jodie Felle är väldigt nöjda med att kunna nå ut till eleverna på mellanstadiet. ”Vi ser redan nu att projektet har fallit väl ut och skulle vilja permanenta det”, säger Jenny.

Fältarna lyckas nå yngre målgrupp

Genom ett nytt projekt får Fältenheten möjlighet att arbeta med en yngre målgrupp än den man är van vid, vilket har fallit väl ut. – Vi ser tidigt i projektet att vi har möjlighet att nå fram till barnen, de är kontaktsökande, vi får till bra diskussioner. Vi är övertygade om att det är en bra ålder att börja med det förebyggande arbetet, säger fältsekreterare Jenny Lassila.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Målgruppen för Trollhättans Stads fältenhet är ungdomar mellan 13-18 år, men genom Projekt Mellanstadiet har man fått statliga medel för att jobba med yngre elever.
– Vi har under många år uppmärksammat att vi behöver leta oss ned i åldrarna för att förebygga normbrytande beteenden ännu bättre. I många fall kommer vi in för sent, och då har en destruktiv identitet redan hunnit sätta sig, berättar fältsekreterare Jodie Felle.
- Vi har också fått förfrågningar från flera mellanstadie-skolor redan innan projekttiden, där man efterfrågar stöd och hjälp, tillägger kollegan Jenny Lassila.

Bästa förebyggande insatsen

Skolorna som valts ut är Lextorpsskolan, Skogshöjdens skola, Sylteskolan, Sylte grundsärskola och Åsaka skola. Också föräldrarna till eleverna har involverats.
– Utgångspunkten är att vårdnadshavare är den bästa förebyggande insatsen, säger Jodie Felle.

”Kan du vara med mig på rasten?”

Skolorna har under vårterminen fått besök av Jodie och Jenny, där man tillsammans med eleverna pratat om vad socialtjänsten är, om sociala medier, hur en bra vän ska vara och genomfört olika värderingsövningar.
– Förutom att vara med i klassrummet har vi varit med dem på raster och ätit tillsammans, då relationsskapandet är väldigt viktigt, säger Jenny Lassila.
– Ja, precis. Det är inte alltid viktigast vad vi pratar om på lektionen, utan att vi finns där med dem. Och de här ungarna är guld! De frågar ”När kommer du nästa gång? Kan du sitta med mig på lunchen? Kan du vara med mig på rasten?” Berättar Jodie Felle och ler.

Hoppas på en fortsättning

Båda vittnar också om hur enkelt det har varit att komma in på skolorna, hur välvillig personalen varit, hur intresserade eleverna varit av att föra diskussioner och söka kontakt. Därför är fältsekreterarna övertygade om att det – i samverkan med skolorna – är en bra ålder för att börja med det förebyggande arbetet.

Projektet pågår till 31 december 2023, vilket är en stor fördel.
– Det ser vi som väldigt positivt, då kan vi åstadkomma förändring. Att jobba förebyggande med förändring tar tid. Vi ser redan nu att det har fallit väl ut och skulle vilja permanenta det – och införa arbetet på fler skolor, avslutar Jenny.

Senast granskad 2022-09-28 av KLALIW