Patrik Dokken, energi- och klimatrådgivare i Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Patrik Dokken, energi- och klimatrådgivare i Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun.

Energi- och klimatrådgivning fördubblas

Trycket på energi- och klimatrådgivningen har varit rekordhög efter semestern. Därför kommer arbetet att växlas upp genom en 100-procentig förstärkning. – Det är en angelägen åtgärd som har beviljats. Nu kan vi utöka vår service och samtidigt hjälpa privatpersoner, företagare och föreningar i Trollhättan och Vänersborg att spara pengar, säger energi- och klimatrådgivare Patrik Dokken.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det har varit en hektisk period för Patrik Dokken, som arbetar både för Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun. Samtalen från privatpersoner, företagare, föreningar och andra organisationer, där man har uttryckt oro för kommande elräkningar och hur de kan minska sin energiförbrukning, har varit många.

Kan hjälpa ännu fler

Det är mot den bakgrunden som förstärkningen med ytterligare en tjänst i de två kommunerna som energi- och klimatrådgivare ska ses. Den nya tjänsten ska huvudsakligen fokusera mot företagare, samtidigt som Patrik Dokken i första hand inriktar sitt arbete mot privatpersoner, föreningar och organisationer.
– Visst blir det en avlastning för mig, men det innebär inte att jag kan luta mig tillbaka utan vi kommer att kunna växla upp arbetet ordentligt, prestera bättre och hjälpa ännu fler i båda kommunerna, säger Patrik Dokken.

Snabbare förändring av miljöarbetet

Trollhättans Stads hållbarhetschef Jörgen Hansson ser flera vinster med ytterligare en energi- och klimatrådgivare.
– Vi har fått en möjlighet via Energimyndigheten till en utökning när vi har sett vilket tryck det har varit på energi- och klimatrådgivningen, och den möjligheten har vi velat möta upp. Och med klimatsituationen totalt sett hoppas vi att det kan driva på för en snabbare förändring utifrån ett större perspektiv, säger Jörgen Hansson.

Han ser också ett skifte i synen och efterfrågan på rådgivningen.
– Det är en stor förändring. Nu efterfrågas det på bredden på ett helt annat sätt. Tidigare var det genuint intresserade som hörde av sig. Nu är det stora nätverk, exempelvis via näringslivet. Det skapar andra vägar med helt nya ingångar och en efterfrågan som gör att vi inte behöver arbeta så uppsökande längre.

Statlig finansiering

Båda tjänsterna bekostas till 100 procent av staten, och den senaste har fått grönt ljus för full finansiering till och med 2023.
– Vi kommer gå ut med en annons så fort möjligt, och det rimligaste är att den nya energi- och klimatrådgivaren är på plats från årsskiftet, säger Jörgen Hansson.
– På Vänersborgs kommun ser vi utifrån omvärldens trender och påverkan mycket positivt på denna förstärkning. Vi har märkt av ett ökat tryck på dessa tjänster och är glada att nu kunna stärka upp för att möta den ökade efterfrågan. Det är en viktig del i hållbarhetsarbetet, säger Jenny Kudryk, chef för avdelningen för Hållbar utveckling på Vänersborgs kommun.

Senast granskad 2022-10-20 av KLALIW