Centralkökets köksmästare Mona Persson El Tagi, utvecklingsledare Anna-Sara Persson och kocken Monica Knutson framför tomten på Överby där det nya produktionsköket ska byggas. Centralkökets köksmästare Mona Persson El Tagi, utvecklingsledare Anna-Sara Persson och kocken Monica Knutson framför tomten på Överby där det nya produktionsköket ska byggas.

Efterlängtat produktionskök på Överby

En säkrare måltidsförsörjning för Trollhätteborna, bra arbetsmiljö för personalen och goda logistiska förutsättningar; beslutet om produktionsköket på Överby var välkommet. "Det är fantastiskt roligt, för vi behöver verkligen det här produktionsköket", säger Anna-Sara Persson, utvecklingsledare på Serviceförvaltningen i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anledningen till att det ska byggas ett nytt produktionskök handlar delvis om att det nuvarande centralköket på Håjum är i stort behov av renovering och upprustning – och då finns inget reservkök att flytta produktionen till under renoveringen.

– Det handlar också om att möta ett Trollhättan som växer med fler invånare och att klara måltidsförsörjningen för våra barn, elever och brukare. Ur krisberedskapssynpunkt blir vi också mindre sårbara med ytterligare ett produktionskök, berättar Anna-Sara Persson.

–  Vi får en säkrare måltidsförsörjning genom en toppmodern anläggning där vi kan producera 6 000 måltider per dag, med möjlighet att skala upp till 11 000 måltider vid behov, där vi också har möjlighet att producera kylda matlådor i egen regi.

”Otroligt genomarbetat projekt”

Förutsättningarna för både personal och anläggning är goda: köksutredningen startade 2019 och har gått grundligt till väga.

– Det är ett otroligt genomarbetat projekt. Vi har värdefull input från medarbetare på centralköket, och vi har haft ett bra samarbete med arkitekter och konsulter för optimering. Mycket handlar om den invändiga logistiken, där vi har skapat så bra flöde som möjligt med få korridorer och dörrar

– Vi har tittat på andra produktionskök och tagit med oss erfarenheterna från vårt befintliga centralkök och eliminerat de mindre bra sakerna.

Första portionen i december 2023

Den geografiska placeringen på Överby intill E:45 ger också bra logistiska förutsättningar för leveranser till och från produktionsköket.

Den totala investeringskostnaden, baserat på bruttorarean på cirka 2 500 kvadratmeter, ger en hyra på cirka 6,5 miljoner per år exklusive mediakostad. Det är något högre än de första beräkningarna, men beror på att byggmaterialet har blivit dyrare. 

Beslutet om byggstart togs på kommunfullmäktige den 31 januari, och spaden är snart i jorden.

– Vi siktar på att leverera de första måltiderna i december 2023, avslutar Anna-Sara Persson.

Senast granskad 2022-03-03 av KLALIW