Socialsekreterarna Viktoria Karlsson och Nikolina Klaric arbetar inom projektet URO, och Johanna Nyman är projektledare för TUTI. Socialsekreterarna Viktoria Karlsson och Nikolina Klaric arbetar inom projektet URO, och Johanna Nyman är projektledare för TUTI.

Dubbla projekt leder unga på rätt väg

TUTI och URO är två exempel på projekt som Trollhättans Stad driver utifrån Medborgarlöftet och som ska motverka att unga hamnar i kriminalitet. Det är en stor utmaning, men övertygelsen om att lyckas är stark. – Jag hade inte valt det här jobbet om jag inte trodde på att det gick att göra en förbättring, säger socialsekreterare Viktoria Karlsson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tack vare statsbidrag från Socialstyrelsen har Trollhättans Stad kunnat sjösätta projektet URO (Ungdomar i riskzon för organiserad brottslighet) som riktar in sig på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden.

Hitta samverkan

Socialsekreterarna Viktoria Karlsson och Nikolina Klaric från Familjestöd arbetar tillsammans i det 2.5 år långa projektet som startades upp i augusti.
– Som socialsekreterare arbetar vi med sedvanliga uppgifter inom yrket och i det här projektet satsar vi ännu mer på hur vi kan kunskaps- och metodutveckla vårt arbete med målgruppen, säger Viktoria Karlsson.

– Vi arbetar också med att hitta samverkansmetoder som inkluderar Polismyndigheten, skolan och fritiden. Vi ser positivt på att samla professionella och familjen för att dela lägesbilden och skapa samsyn kring den nuvarande situationen. Fokus ligger sedan på vad var och en kan göra för att skapa så bra förutsättningar för ungdomen som möjligt, säger Nikolina Klaric.

Ung målgrupp

Målgruppen är ungdomar i åldern 12-18 år, och helst ska de vara i nedre tonåren.
– Vi vill komma in lite tidigare för att förhindra att de utvecklar en kriminell livsstil, så helst fånga upp dem redan i 12-13-årsåldern och snabbt kunna erbjuda stöd utan för långa handläggningstider, säger Viktoria Karlsson.

Agera vid småbrott

Ett närbesläktat initiativ är det pågående projektet TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats), där Johanna Nyman är projektledare. Projektet handlar också om att agera snabbt och sätta in insatser för ungdomar som annars riskerar att hamna i kriminalitet, med den skillnaden att det inte behöver handla om organiserad brottslighet.
– Här måste vi agera vid småbrott som ringa stöld, skadegörelse och fler förstagångsbrott som kan vara en väg in i kriminalitet, säger Johanna Nyman.

Och projektet löper på väl.
– Det finns flera positiva exempel, där vi varit med på ett polisförhör redan vid det första brottet och bara dagar efteråt kunna koppla på stöd från oss i socialtjänsten, skolan, idrottsklubben och så vidare som gjort att vi lyckats få personen att välja en livsstil utan kriminalitet, säger Johanna Nyman.

Senast granskad 2022-01-05 av KLALIW