Digitala dörrlås till alla med hemtjänst

För att förbättra vår service och säkerhet så kommer alla som har hemtjänst i Trollhättans stad att få kompletterande digitala lås till sina ytterdörrar. Lösningen är ett kostnadsfritt dubbellås som inte påverkar vare sig dörr, befintliga lås eller nycklar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Digitala lås kommer att öka både trygghet och säkerhet för de med hemtjänst. Nu kommer vår larmpatrull att kunna åka direkt hem till dem som behöver hjälp utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller invänta annan personal, säger Maria Berntsson som är verksamhetschef inom hemtjänsten.

Hemtjänstpersonalen har lämnat information och formulär för godkännande av montering av de digitala dörrlåsen till alla det berör. Trollhättans Stad har också haft informationsmöten med fastighetsägare och hyresvärdar. När alla förberedelser är klara påbörjar det upphandlade bolaget Swedlock själva installationen efter årsskiftet. De nya digitala låsen beräknas vara testade och fungera fullt ut sommaren 2023.

Alla kommer att kunna använda sina vanliga nycklar, den digitala lösningen är bara ett nyckelhus som omsluter den befintliga låskolven. Om man inte kan eller vill använda det så finns det också ett par andra lösningar som till exempel nyckelgömma där en av de vanliga nycklarna låses in.

- När installationen är klar så är det vår larmpersonal som underhåller och plockar bort låsen om personen till exempel skulle flytta, säger Maria Berntsson.

Det är omkring 110 andra kommuner i Sverige som använder denna digitala lösning. En stor fördel med dessa lås är att de har en högre säkerhetsklassning. De är inte heller kopplade till någon app vilket betyder att de fungerar även om det blir elavbrott eller internet går ned.

Låssystemen är certifierade och godkända enligt SSF låsstandard 3522 och brandskyddsnormen EN-1634-1:2014. Produkterna möter högt ställda kvalitetskrav och miljökrav.   

Senast granskad 2022-12-09 av KLALIW