Johanna, Sandra och Sofia. Johanna Hedberg Hecktor, Sofia Olsson och Sandra Gustafsson.

Digital teknik gör skillnad inom socialpsykiatrin

En av boendestödsgrupperna inom socialpsykiatrin tog 16 juni emot pris för sitt föredömliga arbete med välfärdsteknik. De har visat hur digital teknik kan ge ökad självständighet, trygghet och delaktighet för den enskilde utifrån individens behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Boendestöd ”röd grupp” inom socialpsykiatrin har i flera år arbetat med digital teknik i hemmet hos personer som har behov av stöd i vardagen. Det använder digitala kalendrar, larm-påminnelser, videosamtal och olika strukturstöd för att till exempel informera brukarna så att de vet vilken personal som kommer till dem och när. De som arbetar i gruppen heter Madeleine Fredholm, Sandra Gustafsson, Linn Vaern, Max Johansson, Linda Sundling, Marie Risebrandt, Kristina Hjert och Sofia Olsson.

- Den här gruppen har alltid legat i framkant när det gäller att utveckla digitala arbetssätt hos brukarna så det är jätteroligt att de får ta emot detta pris, säger Johanna Hedberg Hecktor som är enhetschef.

Omsorgsnämnden delade ut priset årets verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik under sitt sammanträde 16 juni. Priset består av diplom, blommor och 10 000 kronor som ska användas gemensamt på arbetsplatsen. Medarbetarna kommer också att bjudas på tårta.

Omsorgsnämndens ordförande Lena Hult lämnar över priset med motiveringen:

”Verksamheten har genom sitt arbete föredömligt visat hur digital teknik på olika sätt utifrån individers olika behov kan ge ökad självständighet, trygghet och delaktighet för den enskilde. Genom att ständigt utveckla och bredda arbetet med den digitala tekniken har verksamheten också visat på en utveckling som resulterat i ett brett och varierat utbud av individuella stödinsatser där digital teknik gör skillnad. Stödinsatser med fokus på att den enskildes ska kunna använda och tillgodogöra sig den digitala teknikens möjligheter utifrån sina behov och förutsättningar. ”

- Priset delas ut för att stimulera utvecklingen inom vård och omsorg. Därför ser vi gärna att övriga verksamheter i organisationen får ta del av era idéer och lära sig att använda mer teknik som kan öka självständighet och trygghet hos våra brukare, säger Lena Hult, omsorgsnämndens ordförande.

Relaterad information

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik

  • 2022: Röd grupp, boendestöd inom socialpsykiatrin 
  • 2021: Humlevägen 74, plan 3
  • 2020: Lantmannavägen och Källebacksgatan
Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW