Vybild över Trollhättan Foto: Joachim Nywall

Denna vecka kommer krisen till Trollhättan

Idag inleds Krisberedskapsveckan och Trollhättans Stad planerar att delta aktivt, bland annat genom att stresstesta olika delar av organisationen. – Vi gör det för att hitta svagheter, styrkor och utvecklingsmöjligheter i vår krisberedskap, förklarar Olivia Wernberg, säkerhetssamordnare i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Krisberedskapsveckan är en nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) leder kampanjen och årets tema är mat.

Samverkan inom koncernen

Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Under veckan kommer därför Trollhättans Stad att testa beredskapen på det temat tillsammans med övriga bolag inom koncernen.
– Vad vi planerar att göra vill jag inte gå in på, då vi vill få det så autentiskt som möjligt. Det jag kan säga är att det handlar om samverkan inom koncernen, för alla delar behövs i en krissituation, säger säkerhetssamordnare Olivia Wernberg och fortsätter:
– Vi vill undersöka vår kapacitet att ”laga efter läge”, det vill säga testa våra resurser när allt inte fungerar som vanligt. Det ingår också i kommunernas uppdrag, att allt ska fungera så nära normalt som möjligt under en kris.

Utbildningsinsats i skolorna

En extra satsning blir det också för eleverna på Trollhättans Stads grundskolor.
- Lärarna kommer att arbeta med ett utbildningsmaterial speciellt anpassat för elever i grundskolan. Det är viktigt att sprida kunskap om vilket ansvar vi alla har i samhället. Därför har vi tagit fram en dialogbaserad utbildning där eleverna är delaktiga och diskuterar, berättar Daniel Hult, säkerhetssamordnare i Trollhättans Stad.

Viktiga samtal att vänta

Krisberedskap och samhällets förmåga att stå emot störningar vid en eventuell kris är något som har en naturlig koppling till läroplanen i grundskolan, till exempel i ämnet samhällskunskap.
- Här kan vi se att eleverna får en naturlig ingång i att tillsammans och med läraren diskutera och fundera över var elektriciteten kommer ifrån, och vad som händer när den försvinner, och hur vardagen och livet kan förändras om strömmen är borta under en längre tid. Jag tror också att det kan bli många viktiga samtal hemma kring middagsborden när eleverna kommer hem och ställer frågor om den egna familjens beredskap inför en eventuell kris, säger Andreas Gleisner, kommunikatör på utbildningsförvaltningen.

Relaterad information

MSB:s motivering till mat som tema för krisberedskapsveckan:

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

Krisberedskapsveckan 2022 MSB

Senast granskad 2022-09-26 av KLALIW