På bildens syns Olidan och texten elsmart.

Dämpa elkostnaden – bli elsmart

Här kan du del av information om energiläget och få enkla tips på vad du kan göra för att bli elsmart. Informationen utgår från Energimyndighetens kampanj ”Varje Kilowattimme räknas".

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Låt oss kika närmare på 3 vanliga frågor:

1) Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen.

2) Bli elsmart – spara pengar och var en del av lösningen

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

3) Varför behöver elnätet avlastas?

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.

Vi hämtar vår information från Energimyndigheten:
Varje kilowattimme räknas – Energimyndigheten

Senast granskad 2022-10-24 av KLALIW